Nieuws
Engelstalige artikelen nu ook welkom

De Kernredactie heeft besloten Engelstalige artikelen die aan de auteursinstructies voldoen, volgens het reguliere reviewproces te beoordelen. Bij de beoordeling wordt de kwaliteit van het Engels betrokken. Engelstalige artikelen van buitenlandse auteurs/native speakers waren al welkom, maar nu kan iedereen een Engelstalig artikel aan de redactie voorleggen. Ook kunnen artikelen die door goede internationale ‘academic journals’ zijn afgewezen, bij voorkeur onder overlegging van de reviewrapporten, worden aangeboden. Vooral omdat academische auteurs in toenemende mate in het Engels publiceren en studenten deels Engelstalig onderwijs volgen, lijkt ons dit een logische ontwikkeling.