Management Accounting
Controllership in de publieke sector: naar sturen op waarden of ‘hoe sterk is de eenzame controller?
Bossert, Hans, Vosselman, Ed
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2014 - 88e jaargang editie 3
De ontwikkeling van controllership in de publieke sector heeft sterk onder invloed gestaan van het discours over New Public Management. Afgrenzing van organisatorische eenheden, interne contractering, marktwerking en ‘accountability’ zijn essentiele elementen in dit discours. Toenemende complexiteit en onzekerheid in de samenleving vragen echter om een sterkere focus op (besturing van) relaties en netwerken. Controllership wordt dan minder systematisch en raakt sterker verbonden met de praktijk van alledag. Vanuit een Public Network Management- denken richten controllers zich op ontsluiting van informatie in concrete praktijken in netwerken. Dit vraagt om een moderne vorm van een sterke controller.
Deze auteur publiceerde ook
Vosselman, Ed | 2002
Downloads: 1.608
Management Accounting
Minnaar, R. | Vosselman, Ed | 2009
Downloads: 689
Management Accounting
Vosselman, Ed | 2001
Downloads: 561
Overige vakgebieden
Vosselman, Ed | 2011
Downloads: 1.783
Management Accounting
Vosselman, Ed | 2013
Downloads: 1.397
Bestuurlijke informatieve...
Vosselman, Ed | 2017
Downloads: 507
Column
Vosselman, Ed | 2002
Downloads: 1.329
Management Accounting
Meer-Kooistra, Jeltje van der | Vosselman, Ed | 2014
Downloads: 2.958
Management Accounting
Vosselman, Ed | 2016
Downloads: 668
Management Accounting
Vosselman, Ed | 2008
Downloads: 598
Management Accounting
Anderen downloaden ook deze publicaties
Meuwissen, Roger | Vluggen, Boy | 2002
Downloads: 182
Accountantscontrole
Beek, André van der | Ginkel, Wim van | Schaepkens, Frans | Schrier, Floortje | 2011
Downloads: 682
Externe verslaggeving
Ven, Arco van de | 2014
Downloads: 3.204
Management Accounting
Knoop, Aart | Ven, Arco van de | 2016
Downloads: 704
Bestuurlijke informatieve...
Velde Harsenhorst, Rob de | Ven, Arco van de | 2015
Downloads: 1.545
Bestuurlijke informatieve...
Leeuwen, Oscar van | Mookhoek, Maarten | 2014
Downloads: 2.071
Management Accounting
Ven, Arco van de | Wilms, Imke | 2016
Downloads: 1.209
Bestuurlijke informatieve...
Crom, Ben | Kamminga, Pieter | 2015
Downloads: 512
Management Accounting
Janssen, Boudewijn | 2015
Downloads: 1.503
Corporate Governance