Management Accounting
Controllership in de publieke sector: naar sturen op waarden of ‘hoe sterk is de eenzame controller?
Bossert, Hans, Vosselman, Ed
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2014 - 88e jaargang editie 3
De ontwikkeling van controllership in de publieke sector heeft sterk onder invloed gestaan van het discours over New Public Management. Afgrenzing van organisatorische eenheden, interne contractering, marktwerking en ‘accountability’ zijn essentiele elementen in dit discours. Toenemende complexiteit en onzekerheid in de samenleving vragen echter om een sterkere focus op (besturing van) relaties en netwerken. Controllership wordt dan minder systematisch en raakt sterker verbonden met de praktijk van alledag. Vanuit een Public Network Management- denken richten controllers zich op ontsluiting van informatie in concrete praktijken in netwerken. Dit vraagt om een moderne vorm van een sterke controller.
Deze auteur publiceerde ook
Vosselman, Ed | 2002
Downloads: 5.456
Management Accounting
Minnaar, R. | Vosselman, Ed | 2009
Downloads: 2.166
Management Accounting
Vosselman, Ed | 2001
Downloads: 1.842
Overige vakgebieden
Vosselman, Ed | 2011
Downloads: 1.642
Management Accounting
Vosselman, Ed | 2013
Downloads: 1.397
Bestuurlijke informatieve...
Vosselman, Ed | 2017
Downloads: 352
Column
Vosselman, Ed | 2002
Downloads: 4.663
Management Accounting
Meer-Kooistra, Jeltje van der | Vosselman, Ed | 2014
Downloads: 2.958
Management Accounting
Vosselman, Ed | 2016
Downloads: 545
Management Accounting
Vosselman, Ed | 2008
Downloads: 2.107
Management Accounting
Anderen downloaden ook deze publicaties
Missioura, Drs. mr. O.V. | 2014
Downloads: 7.478
Bestuurlijke informatieve...
Boeijink, Drs. M. RA | Böhmer, Mr. S. | 2014
Downloads: 5.130
Externe verslaggeving
Corbey, Prof. dr. ir. M.H. | Rosmalen, Drs. R. RC | 2014
Downloads: 3.031
Management Accounting
Buijink, Prof. Dr. W.F.J. | 2014
Downloads: 3.812
Column
Arnold, Drs. C.A. RA | 2014
Downloads: 7.520
Externe verslaggeving
Ammelrooij, P. van MSc RA AAG | 2014
Downloads: 2.878
Externe verslaggeving
Meer-Kooistra, Jeltje van der | Vosselman, Ed | 2014
Downloads: 2.958
Management Accounting
Meer-Kooistra, Jeltje van der | 2014
Downloads: 5.436
Management Accounting
Ven, Arco van de | 2014
Downloads: 3.106
Management Accounting
Roozen, Frans | 2014
Downloads: 1.381
Management Accounting