Externe verslaggeving
De waardering en toelichting van vastgoed door AWBZ zorginstellingen
Schaepkens, Frans, Suurland, Lianne
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2012 - 86e jaargang editie 12
In 2011 heeft de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de definitieve invoering van een nieuw bekostigingssysteem voor vastgoed van AWBZ-zorginstellingen per 1 januari 2012 bekend gemaakt. Dit nieuwe bekostigingssysteem zorgt ervoor dat instellingen risico gaan lopen over het vastgoed. Het nieuwe bekostigingssysteem kan leiden tot bijzondere waardeverminderingsverliezen in de jaarrekening 2011 van zorginstellingen. Dit artikel publiceert de bevindingen van het onderzoek naar de waardering en toelichting van vastgoed in de jaarrekening 2011 van 80 AWBZ-zorginstellingen. De belangrijkste conclusie uit het onderzoek is dat de informatieverstrekking in de toelichting van de jaarrekening nog sterk kan verbeteren. Met name de informatieverstrekking over de uitgangspunten die zijn gehanteerd bij het vaststellen of sprake is van bijzondere waardeverminderingsverliezen schiet tekort.
Deze auteur publiceerde ook
Beek, André van der | Ginkel, Wim van | Schaepkens, Frans | Schrier, Floortje | 2011
Downloads: 891
Externe verslaggeving
Jungheim, Ernst-Jan | Suurland, Lianne | 2013
Downloads: 1.151
Externe verslaggeving
Jungheim, Ernst-Jan | Suurland, Lianne | 2017
Downloads: 376
Externe verslaggeving
Suurland, Lianne | Vliet, André van | 2014
Downloads: 685
Externe verslaggeving
Anderen downloaden ook deze publicaties
Schaik, Frans van | 2014
Downloads: 1.582
Externe verslaggeving
Aarab, Haala | Bissessur, Sanjay | Hoeven, Ralph ter | 2015
Downloads: 1.992
Externe verslaggeving
Kamp, Bart | Pelt, Victor van | 2014
Downloads: 1.471
Externe verslaggeving
Steen, Martijn van der | 2016
Downloads: 846
Management Accounting
Knoop, Aart | Ven, Arco van de | 2016
Downloads: 976
Bestuurlijke informatieve...
Langendijk, Henk | Schamp, Youri | Wouterson, Jerry | 2016
Downloads: 741
Externe verslaggeving
Gils, Martijn | Swagerman, Dirk | 2015
Downloads: 605
Financiering
Hwan, David | Vries, Jessica de | 2015
Downloads: 560
Belastingen
Schaepkens, Dr. Ir. F.F.J.M. | 2013
Downloads: 850
Bestuurlijke informatieve...