Externe verslaggeving
Onderzoek jaarverslaggeving: Het jaar 2011 verslagen
Wel, Frans van der
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2012 - 86e jaargang editie 12
Graag bied ik u namens de redactie de zeventiende editie aan van ‘Het Jaar Verslagen’. In deze editie zijn opgenomen de resultaten van een aantal onderzoeken betreffende de jaarverslaggeving over het boekjaar 2011. De verslagen van deze onderzoeken bevatten naast een uiteenzetting over de regelgeving een verkenning van de uitgebrachte jaarverslagen. Sommige onderzoeken bevatten kritische kanttekeningen over de jaarverslaggeving. Dit laatste behoeft geen bevreemding te wekken. Ook uit andere onderzoeken naar de kwaliteit van de jaarverslaggeving komt naar voren dat er nog wel wat te verbeteren blijft in die verslaggeving.
Deze auteur publiceerde ook
Hoogendoorn, Martin | Kadric, Haris | Wel, Frans van der | 2016
Downloads: 1.163
Externe verslaggeving
Wel, Frans van der | 2014
Downloads: 1.488
Externe verslaggeving
Wel, Frans van der | 2017
Downloads: 91
Accountantscontrole
Anderen downloaden ook deze publicaties
Verbeeten, Dr. F.H.M. | 2005
Downloads: 1.750
Management Accounting
Hel, Lisette van der | Pheijffer, Marcel | 2012
Downloads: 1.626
Belastingen
Amsterdam, Mr. Drs. A.M.J.G. van | Marseille, Drs. E.A. | 2001
Downloads: 2.133
Accountantscontrole
Minnaar, R. | Vosselman, Ed | 2009
Downloads: 2.062
Management Accounting
Boeijink, Drs. M. RA | Böhmer, Mr. S. | 2014
Downloads: 5.130
Externe verslaggeving
Daelen | 2013
Downloads: 1.226
Bestuurlijke informatieve...
Hoeven, Ralph ter | 2014
Downloads: 2.807
Externe verslaggeving
Brouwer, Drs. A.J. | Tahtah, Jay | 2012
Downloads: 1.817
Externe verslaggeving
Wel, Prof. Dr. Mr. F. van der | 2013
Downloads: 1.738
Externe verslaggeving