Column
Re-inventing business: hoe innoveren Nederlandse bedrijven hun businessmodel?
Volberda, Henk
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2014 - 88e jaargang editie 4
Vanaf halverwege de jaren ’90 is er een toenemende aandacht voor het fenomeen ‘businessmodel’. Hoewel wetenschappers (nog) geen uniforme definitie hebben van een businessmodel (vgl. Zott en Amit, 2007; McGrath, 2010) kunnen een aantal gemeenschappelijke kenmerken worden gedestilleerd: Een businessmodel analyseert hoe waardecreatie plaatsvindt en hoe een bedrijf die zich toe-eigent, en het maakt inzichtelijk hoe de bedrijfsactiviteiten en hun onderlinge relaties bijdragen aan de concurrentiestrategie.
Deze auteur publiceerde ook
Rijsenbilt, Antoinette | Volberda, Henk | Weerdt, Niels van der | Wegen, Fedde van | 2017
Downloads: 1.133
Organisatie & Managem...
De Man, Ard-Pieter | Stienstra, Drs. Marten | Volberda, Henk | 2002
Downloads: 591
Organisatie & Managem...
Mandele, Martijn van der | Volberda, Henk | Weerdt, Niels van der | 2015
Downloads: 780
Accountantscontrole
Volberda, Henk | 2008
Downloads: 533
Organisatie & Managem...
Rijsenbilt, Antoinette | Volberda, Henk | Weerdt, Niels van der | 2016
Downloads: 851
Organisatie & Managem...
Volberda, Henk | 2017
Downloads: 1.311
Column
Anderen downloaden ook deze publicaties
Bogt, Dr. H.J. ter | 2005
Downloads: 609
Management Accounting
Schaik RA, Prof. Dr. F.D.J. van | 2005
Downloads: 549
Accountantscontrole
Ouden, G.J. den | 2005
Downloads: 304
Externe verslaggeving
Aarzen RA, Drs. A. | Mourik, Drs. T.J. | 2005
Downloads: 624
Externe verslaggeving
Verbeeten, Dr. F.H.M. | 2005
Downloads: 880
Management Accounting
Kaptein, Prof. Dr. M. | 2005
Downloads: 543
Overige vakgebieden
Emanuels, Jim | 2016
Downloads: 679
Column
Both, Jasper | Heusinkveld, Stefan | Taminiau, Yvette | 2016
Downloads: 712
Accountantscontrole
Baerdemaeker, Jolien De | Bruggeman, Werner | 2016
Downloads: 803
Management Accounting
Corbey, Michael | Ortega Maldonado, Mayra | 2016
Downloads: 570
Management Accounting