Financiering
Versterkt Nederlands bankkapitaal en transparantie regelgeving
Lubberink, Martien
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2014 - 88e jaargang editie 5
De onlangs in werking getreden Europese regels voor bankkapitaal zijn het eindresultaat van een transparant proces waaraan kort na aanvang van de financiële crisis veel partijen hebben bijgedragen. Als gevolg van dit proces heeft Europa het laatste woord over bankkapitaal, niet langer Den Haag. Daarmee is Nederland de zeggenschap over bankkapitaal echter niet kwijt. Belangrijke gremia, waaronder het Bazels Comité, de Europese Commissie en de European Banking Authority geven openheid van zaken en bieden aldus mogelijkheden om beleid te beïnvloeden. De openheid heeft ook bijgedragen aan de financiële stabiliteit. Banken hebben de openheid tijdig benut om hun solvabiliteit te verhogen. Daarnaast heeft de openheid de kabinetsvisie over bankkapitaal beïnvloed, zij het laat en mogelijk zonder effect.
Deze auteur publiceerde ook
Anderen downloaden ook deze publicaties
Bont, Anouk de | 2009
Downloads: 1.045
Management Accounting
Moen, Eric | Riedijk, Femke | Tillema, Mevr. Dr. S. | 2002
Downloads: 1.541
Management Accounting
Eijkelenboom, Eva | 2016
Downloads: 788
Accountantscontrole
Camfferman, Kees | 2015
Downloads: 813
Externe verslaggeving
Schilder, Prof. dr. A. | 2009
Downloads: 427
Accountantscontrole
Camfferman, K. | 2009
Downloads: 562
Externe verslaggeving
Roos, Drs. A.R. | 2009
Downloads: 645
Accountantscontrole
Boot, Prof. Dr. A.W.A. | 2009
Downloads: 318
Overige vakgebieden
Eimers RA, Dr. P.W.A. | Vredevoogd, Drs. L.E.H. | 2008
Downloads: 533
Accountantscontrole
Jong, Prof. Dr. A.J. de | 2007
Downloads: 706
Corporate Governance