Externe verslaggeving
Behavioral accounting research op het gebied van financiële verslaggeving
Knoops, Chris, Beest, Ferdy van
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2014 - 88e jaargang editie 6
Financiële verslaggeving betreft de informatieverstrekking door organisaties aan belanghebbenden buiten de organisatie. Behavioral accounting research heeft als onderzoeksobject de wijze waarop verschaffers, controleurs en gebruikers van verslaggevingsinformatie tot oordelen en besluiten komen. Twee factoren zijn vooral van invloed geweest op de hernieuwde aandacht voor experimenten en surveyonderzoek op het gebied van de financiële verslaggeving. Dit betreft ten eerste onderzoek op het gebied van behavioral finance dat aantoonde dat individuele vertekeningen in oordeels- en besluitvorming van individuen persistent en regelmatig zijn en daarmee, anders dan men voorheen dacht, wel van invloed zijn op de koersen en handelsvolumina op kapitaalmarkten, en ten tweede nieuwe theoretische inzichten uit de cognitieve psychologie betreffende beperkte rationaliteit. Een succesvol experiment op het gebied van financial accounting maakt gebruik van de voordelen van de experimentele benadering om vast te stellen hoe, wanneer en (uiteindelijk) waarom belangrijke kenmerken van de financial accounting setting gedrag beïnvloeden.
Deze auteur publiceerde ook
Beest, Ferdy van | Knoops, Drs. C.D. | 2011
Downloads: 1.064
Externe verslaggeving
Beest, Ferdy van | 2013
Downloads: 1.198
Bestuurlijke informatieve...
Brouwer, Arjan | Knoops, Chris | 2015
Downloads: 750
Externe verslaggeving
Knoops, Chris | 2016
Downloads: 1.001
Column
Beest, Ferdy van | 2013
Downloads: 1.013
Bestuurlijke informatieve...
Anderen downloaden ook deze publicaties
Crom, Ben | Kamminga, Pieter | 2015
Downloads: 649
Management Accounting
Commandeur, Prof. Dr. H. | Paape, L. | Pijl, Prof. Dr. G.J. van der | 2005
Downloads: 616
Bestuurlijke informatieve...
Grabner, Isabella | Moers, Frank | 2016
Downloads: 801
Accountantscontrole
Korf, Dick | Lof, Michiel van der | 2014
Downloads: 684
Externe verslaggeving
Brouwer, Drs. A.J. | Langendijk, Henk | 2013
Downloads: 1.199
Externe verslaggeving
de Redactie | 2016
Downloads: 689
Accountantscontrole
de Redactie | 1939
Downloads: 406
de Redactie | 2016
Downloads: 669
Accountantscontrole
Redactie | 2016
Downloads: 507
Accountantscontrole