Accountantscontrole
De fraudedetectie-vaardigheden van de controlerend accountant tijdens de jaarrekeningcontrole
Verweij, Inez
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2014 - 88e jaargang editie 9
In dit artikel wordt een experimenteel onderzoek beschreven naar verschillen in vaardigheden tussen controlerend accountants en forensisch accountants. De vergelijking wordt gemaakt in de vaardigheden om frauderisico’s te identificeren en het plannen van controleprocedures om deze frauderisico’s te mitigeren tijdens de controle van de jaarrekening. De scores van de deelnemers op deze twee taken zijn gekoppeld aan het ethisch normen- en waardenbesef, de mate van professioneel sceptisch zijn, alsmede aan de mate van fraude-ervaring en fraudetraining van de deelnemers. De internationale regelgevers op het gebied van de accountancycontrole zien in het vergroten van specifiek deze kenmerken bij de controlerend accountant vaak de oplossing om de fraudedetectie te vergroten. Dit omschrijven zij als een meer forensische benadering van de accountantscontrole. Uit het onderzoek blijkt dat forensisch accountants beter in staat zijn frauderisico’s te onderkennen.
Deze auteur publiceerde ook
Anderen downloaden ook deze publicaties
Beusichem, Henry van | DeJong, Douglas | Jong, Abe de | Mertens, Gerard | 2016
Downloads: 739
Corporate Governance
Emanuels, Prof. Dr. J.A. | Munnik, W.G. de | 2006
Downloads: 856
Bestuurlijke informatieve...
Offeren, Dr. D.H. van | Verdoes, Dr. T.L.M. | Witjes, Dr. J.P.J. | 2013
Downloads: 1.276
Externe verslaggeving
Boot, Prof. Dr. A.W.A. | Ven, Jeroen van de | 2012
Downloads: 1.669
Overige vakgebieden
Mourik, Oscar van | 2017
Downloads: 1.230
Accountantscontrole
Missioura, Drs. mr. O.V. | 2014
Downloads: 2.096
Bestuurlijke informatieve...
Buijink, Prof. Dr. W.F.J. | 2014
Downloads: 1.050
Column
Vries, Femke de | 2017
Downloads: 1.549
Corporate Governance
Boeijink, Drs. M. RA | Böhmer, Mr. S. | 2014
Downloads: 1.276
Externe verslaggeving
Ven, Arco van de | Wilms, Imke | 2016
Downloads: 1.594
Bestuurlijke informatieve...