Financiering
De complementaire functie van kredietunies in het Nederlandse financiële bestel
Duffhues, Piet
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2014 - 88e jaargang editie 10
MKB-ondernemingen zijn als totaliteit systeemrelevant voor de economie zoals grootbanken dat zijn voor het financiële bestel. De beschikbaarheid van vermogen ter financiering van investeringen mag daarom niet in gevaar komen. Die beschikbaarheid is beperkt doordat MKB-ondernemingen geen toegang hebben tot de openbare financiële markten. Deels is dit ‘marktfalen’ een gevolg van bepaalde kenmerken van MKB-ondernemingen zoals een gebrekkige documentatiebeschikbaarheid voor kredietverstrekkers. Banken zijn scherper gaan selecteren op de kwaliteit van kredietverzoeken. Nieuwe financiële instellingen – kredietunies – zijn potentieel nuttig doordat zij aangetrokken gelden en uitgezette kredieten op een geheel nieuwe wijze kostenefficiënt en coöperatief bij elkaar brengen, anders dan grootbanken dat doen.
Deze auteur publiceerde ook
Duffhues, Piet | 2014
Downloads: 760
Financiering
Duffhues, Piet | 2016
Downloads: 999
Financiering
Anderen downloaden ook deze publicaties
Kaptein, Prof. Dr. M. | Vink, H | 2008
Downloads: 3.220
Accountantscontrole
Kaptein, Prof. Dr. M. | Wallage, Prof. Dr. Ph. | 2010
Downloads: 2.204
Accountantscontrole
Mouthaan RA, Dr. Mr. H.J. | 2007
Downloads: 572
Accountantscontrole
Groot, Drs. R. de | Kaptein, Prof. Dr. M. | Rozekrans, R. | 2005
Downloads: 3.988
Accountantscontrole
Elten, Drs. H.J. van | Houbiers, Ferry | Loo, Drs. I. de | 2012
Downloads: 3.444
Management Accounting
Aalst, Wil van der | Koopman, Angelique | 2015
Downloads: 1.869
Bestuurlijke informatieve...
Kamp, Bart | Roozen, Kees | 2016
Downloads: 1.621
Externe verslaggeving
Blommaert, Jos | Kamp, Bart | 2015
Downloads: 1.276
Externe verslaggeving
Dorsman, André | Westerman, Wim | 2016
Downloads: 793
Financiering
Schoute, Drs. M. | 2007
Downloads: 790
Management Accounting