Externe verslaggeving
Vermelding bezoldiging in de jaarrekening van semipublieke instellingen
Suurland, Lianne, Vliet, André van
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2014 - 88e jaargang editie 12
In dit artikel worden de resultaten van een empirisch onderzoek gepresenteerd naar de naleving van de voorschriften omtrent de toelichting in de jaarrekening op grond van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). We concluderen dat niet alle instellingen die onder de WNT vallen WNT-informatie in de jaarrekening hebben opgenomen. Daarnaast verschilt de kwaliteit van de verstrekte informatie, vooral voor wat betreft de tekstuele toelichtingen. Met betrekking tot commissarissen zijn vaak niet alle verplichte informatie-elementen uit de WNT vermeld. Tot slot constateren we dat het bezoldigingsbedrag volgens art. 2:383(c) BW veelal een ander bedrag is dan de bezoldiging op grond van de WNT hetgeen tot verwarring bij gebruikers van de jaarrekening kan leiden.
Deze auteur publiceerde ook
Jungheim, Ernst-Jan | Suurland, Lianne | 2013
Downloads: 3.484
Externe verslaggeving
Jungheim, Ernst-Jan | Suurland, Lianne | 2017
Downloads: 99
Externe verslaggeving
Schaepkens, Frans | Suurland, Lianne | 2012
Downloads: 488
Externe verslaggeving
Anderen downloaden ook deze publicaties
Crom, Ben | Kamminga, Pieter | 2015
Downloads: 578
Management Accounting
Commandeur, Prof. Dr. H. | Paape, L. | Pijl, Prof. Dr. G.J. van der | 2005
Downloads: 553
Bestuurlijke informatieve...
Grabner, Isabella | Moers, Frank | 2016
Downloads: 709
Accountantscontrole
Korf, Dick | Lof, Michiel van der | 2014
Downloads: 596
Externe verslaggeving
Brouwer, Drs. A.J. | Langendijk, Henk | 2013
Downloads: 1.136
Externe verslaggeving
de Redactie | 2016
Downloads: 544
Accountantscontrole
de Redactie | 1939
Downloads: 352
de Redactie | 2016
Downloads: 527
Accountantscontrole
Redactie | 2016
Downloads: 393
Accountantscontrole