Externe verslaggeving
Toepassing IFRS 13 Fair Value Measurement door corporates
Kuiper, Ineke, Hoeven, Ralph ter
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2014 - 88e jaargang editie 12
In deze bijdrage wordt de kwaliteit van de toelichting van fair values in de jaarrekening besproken aan de hand van IFRS 13. Wij richten ons in dit artikel op niet-financiële instellingen (hierna corporates). De belangrijkste conclusie van ons onderzoek is dat de omvang van de op fair value gewaardeerde activa en verplichtingen bij corporates beperkt is. IFRS 13 lijkt daarmee veel meer relevantie te hebben voor financiële instellingen (elders beschreven in dit themanummer) dan voor corporates. Als het gaat om de voor beleggers meest interessante fair value-categorie (de meer subjectief bepaalde level 3 fair valuewaarderingen), dan blijkt dat corporates hier nauwelijks mee te maken hebben. Voor zover corporates derhalve balansposten op fair value waarderen, zijn de waarderingen in sterk overwegende mate op basis van waarneembare inputfactoren tot stand gekomen. Dit maakt dat beoordelingen over de kwaliteit van naleving van de vele voorschriften die zien op de niet-waarneembare inputfactoren lastig te maken zijn, omdat terdege rekening moet worden gehouden met materialiteitsaspecten. Dat wil zeggen dat de reden voor het niet vermelden van informatie gelegen kan zijn in de toepassing van het in IAS 1 opgenomen materialiteitscriterium.
Deze auteur publiceerde ook
Hoeven, Ralph ter | Kevelam, Wilfred | Laning, Anne | 2016
Downloads: 1.508
Externe verslaggeving
Hoeven, Ralph ter | 2014
Downloads: 821
Externe verslaggeving
Bout, Bert-Jan | Hesp, Elise | Hoeven, Ralph ter | 2015
Downloads: 669
Externe verslaggeving
Hoeven, Ralph ter | Kevelam, Wilfred | 2012
Downloads: 868
Externe verslaggeving
Aarab, Haala | Bissessur, Sanjay | Hoeven, Ralph ter | 2015
Downloads: 1.992
Externe verslaggeving
Hoeven, Ralph ter | Huttenhuis, Job | 2016
Downloads: 987
Externe verslaggeving
Gürkan, Hasan | Hoeven, Ralph ter | 2015
Downloads: 1.284
Externe verslaggeving
Hoeven, Ralph ter | 2016
Downloads: 2.037
Externe verslaggeving
Hoeven, Ralph ter | Huttenhuis, Job | 2017
Downloads: 414
Externe verslaggeving
Anderen downloaden ook deze publicaties
Mouthaan RA, Dr. Mr. H.J. | 2007
Downloads: 508
Corporate Governance
Enden, Mr. E.M.E. van der | 2006
Downloads: 432
Corporate Governance
Bruijn, Mw. drs. S.M.M. de | Offeren, Drs. D.H. van | 2007
Downloads: 617
Externe verslaggeving
Geffen, Mr. C.J.A. van | 2005
Downloads: 276
Externe verslaggeving
Blokdijk, Prof. J.H. | 2005
Downloads: 786
Accountantscontrole
Crom, Ben | Kamminga, Pieter | 2015
Downloads: 695
Management Accounting
Steen, Martijn van der | 2016
Downloads: 841
Management Accounting
Rijsenbilt, Antoinette | Volberda, Henk | Weerdt, Niels van der | 2016
Downloads: 914
Organisatie & Managem...
Dassen, Roger | 2016
Downloads: 1.071
Column
Vosselman, Ed | 2016
Downloads: 857
Management Accounting