Externe verslaggeving
Toelichting op tegenpartijrisico in de jaarrekening van Europese banken
Hesp, Elise, Bout, Bert-Jan, Hoeven, Ralph ter
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2015 - 89e jaargang editie 4
In dit artikel wordt ingegaan op de kwaliteit van de toelichting over het op derivaten gelopen kredietrisico. In de kredietcrisis is nadrukkelijk gebleken dat dit kredietrisico, ook wel tegenpartijrisico genoemd, zeker niet verwaarloosbaar is. Bij de waardering van derivaten wordt met het kredietrisico rekening gehouden door aanpassingen op de reële waarde die met de termen ‘credit valuation adjustments’ en ‘debit valuation adjustments’ (CVA/DVA) worden aangeduid. In ons onderzoek worden achttien jaarrekeningen (boekjaar 2013) van Europese banken, verdeeld over zes landen, onderzocht. Met name wordt de kwaliteit van de toelichting op CVA/DVA onderzocht aan de hand van een zelf ontwikkelde disclosure-index bestaande uit relevant gebleken informatie-elementen. Verder worden beschrijvende statistieken gepresenteerd. Uit ons onderzoek blijkt dat de kwaliteit van de toelichting op CVA/DVA sterk varieert. De grotere banken in de onderzoekspopulatie blijken meer relevante informatie te geven in hun jaarrekening over CVA/DVA dan de relatief kleinere banken, hetgeen verklaard kan worden door de meer prominente rol die grootbanken innemen in het aangaan en tegensluiten van de derivatenposities.
Deze auteur publiceerde ook
Hoeven, Ralph ter | Kevelam, Wilfred | Laning, Anne | 2016
Downloads: 1.508
Externe verslaggeving
Hoeven, Ralph ter | 2014
Downloads: 821
Externe verslaggeving
Hoeven, Ralph ter | Kuiper, Ineke | 2014
Downloads: 688
Externe verslaggeving
Hoeven, Ralph ter | Kevelam, Wilfred | 2012
Downloads: 868
Externe verslaggeving
Aarab, Haala | Bissessur, Sanjay | Hoeven, Ralph ter | 2015
Downloads: 1.992
Externe verslaggeving
Hoeven, Ralph ter | Huttenhuis, Job | 2016
Downloads: 987
Externe verslaggeving
Gürkan, Hasan | Hoeven, Ralph ter | 2015
Downloads: 1.284
Externe verslaggeving
Hoeven, Ralph ter | 2016
Downloads: 2.037
Externe verslaggeving
Bout, Bert-Jan | Hoeven, Prof. dr. R.L. ter | 2010
Downloads: 1.581
Externe verslaggeving
Anderen downloaden ook deze publicaties
Bogt, Dr. H.J. ter | 2005
Downloads: 651
Management Accounting
Schaik RA, Prof. Dr. F.D.J. van | 2005
Downloads: 583
Accountantscontrole
Ouden, G.J. den | 2005
Downloads: 339
Externe verslaggeving
Aarzen RA, Drs. A. | Mourik, Drs. T.J. | 2005
Downloads: 673
Externe verslaggeving
Verbeeten, Dr. F.H.M. | 2005
Downloads: 925
Management Accounting
Kaptein, Prof. Dr. M. | 2005
Downloads: 596
Overige vakgebieden
Emanuels, Jim | 2016
Downloads: 703
Column
Both, Jasper | Heusinkveld, Stefan | Taminiau, Yvette | 2016
Downloads: 754
Accountantscontrole
Baerdemaeker, Jolien De | Bruggeman, Werner | 2016
Downloads: 853
Management Accounting
Corbey, Michael | Ortega Maldonado, Mayra | 2016
Downloads: 601
Management Accounting