Externe verslaggeving
Kapitaalsturing via actieve belastinglatenties voor voorwaartse verliescompensatie: Europese banken onderzocht
Gürkan, Hasan, Hoeven, Ralph ter
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2015 - 89e jaargang editie 7/8
In deze bijdrage worden de resultaten van een empirisch onderzoek naar kapitaalsturing via actieve belastinglatenties voor voorwaartse verliescompensatie bij de 50 grootste Europese banken over de jaren 2008 tot en met 2011 gepresenteerd. Het onderzoek toont aan dat passieve belastinglatenties, het risicogehalte van de bank en de classi!catie ‘systeembank’ versus ‘niet-systeembank’ van signi!cante betekenis zijn voor het opnemen van actieve belastinglatenties uit hoofde van voorwaartse verliescompensatie. Deze bevindingen zijn in lijn met onze verwachtingen en voorgaand onderzoek naar kapitaalsturing bij banken door middel van waardering van voorwaartse verliescompensatierechten.
Deze auteur publiceerde ook
Hoeven, Ralph ter | Kevelam, Wilfred | Laning, Anne | 2016
Downloads: 1.300
Externe verslaggeving
Hoeven, Ralph ter | 2014
Downloads: 634
Externe verslaggeving
Hoeven, Ralph ter | Kuiper, Ineke | 2014
Downloads: 1.810
Externe verslaggeving
Bout, Bert-Jan | Hesp, Elise | Hoeven, Ralph ter | 2015
Downloads: 1.697
Externe verslaggeving
Hoeven, Ralph ter | Kevelam, Wilfred | 2012
Downloads: 1.574
Externe verslaggeving
Aarab, Haala | Bissessur, Sanjay | Hoeven, Ralph ter | 2015
Downloads: 1.679
Externe verslaggeving
Hoeven, Ralph ter | Huttenhuis, Job | 2016
Downloads: 838
Externe verslaggeving
Hoeven, Ralph ter | 2016
Downloads: 1.626
Externe verslaggeving
Hoeven, Ralph ter | 2015
Downloads: 658
Column
Anderen downloaden ook deze publicaties
Crom, Ben | Kamminga, Pieter | 2015
Downloads: 524
Management Accounting
Commandeur, Prof. Dr. H. | Paape, L. | Pijl, Prof. Dr. G.J. van der | 2005
Downloads: 499
Bestuurlijke informatieve...
Grabner, Isabella | Moers, Frank | 2016
Downloads: 709
Accountantscontrole
Korf, Dick | Lof, Michiel van der | 2014
Downloads: 549
Externe verslaggeving
Brouwer, Drs. A.J. | Langendijk, Henk | 2013
Downloads: 1.014
Externe verslaggeving
de Redactie | 2016
Downloads: 544
Accountantscontrole
de Redactie | 1939
Downloads: 317
de Redactie | 2016
Downloads: 527
Accountantscontrole
Redactie | 2016
Downloads: 393
Accountantscontrole