Externe verslaggeving
Kapitaalsturing via actieve belastinglatenties voor voorwaartse verliescompensatie: Europese banken onderzocht
Gürkan, Hasan, Hoeven, Ralph ter
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2015 - 89e jaargang editie 7/8
In deze bijdrage worden de resultaten van een empirisch onderzoek naar kapitaalsturing via actieve belastinglatenties voor voorwaartse verliescompensatie bij de 50 grootste Europese banken over de jaren 2008 tot en met 2011 gepresenteerd. Het onderzoek toont aan dat passieve belastinglatenties, het risicogehalte van de bank en de classi!catie ‘systeembank’ versus ‘niet-systeembank’ van signi!cante betekenis zijn voor het opnemen van actieve belastinglatenties uit hoofde van voorwaartse verliescompensatie. Deze bevindingen zijn in lijn met onze verwachtingen en voorgaand onderzoek naar kapitaalsturing bij banken door middel van waardering van voorwaartse verliescompensatierechten.
Deze auteur publiceerde ook
Hoeven, Ralph ter | Kevelam, Wilfred | Laning, Anne | 2016
Downloads: 1.508
Externe verslaggeving
Hoeven, Ralph ter | 2014
Downloads: 821
Externe verslaggeving
Hoeven, Ralph ter | Kuiper, Ineke | 2014
Downloads: 688
Externe verslaggeving
Bout, Bert-Jan | Hesp, Elise | Hoeven, Ralph ter | 2015
Downloads: 669
Externe verslaggeving
Hoeven, Ralph ter | Kevelam, Wilfred | 2012
Downloads: 868
Externe verslaggeving
Aarab, Haala | Bissessur, Sanjay | Hoeven, Ralph ter | 2015
Downloads: 1.992
Externe verslaggeving
Hoeven, Ralph ter | Huttenhuis, Job | 2016
Downloads: 987
Externe verslaggeving
Hoeven, Ralph ter | 2016
Downloads: 2.037
Externe verslaggeving
Hoeven, Ralph ter | Huttenhuis, Job | 2017
Downloads: 414
Externe verslaggeving
Anderen downloaden ook deze publicaties
Crom, Ben | Kamminga, Pieter | 2015
Downloads: 695
Management Accounting
Commandeur, Prof. Dr. H. | Paape, L. | Pijl, Prof. Dr. G.J. van der | 2005
Downloads: 664
Bestuurlijke informatieve...
Grabner, Isabella | Moers, Frank | 2016
Downloads: 857
Accountantscontrole
Korf, Dick | Lof, Michiel van der | 2014
Downloads: 742
Externe verslaggeving
Brouwer, Drs. A.J. | Langendijk, Henk | 2013
Downloads: 1.280
Externe verslaggeving
de Redactie | 2016
Downloads: 740
Accountantscontrole
de Redactie | 1939
Downloads: 440
de Redactie | 2016
Downloads: 714
Accountantscontrole
Redactie | 2016
Downloads: 544
Accountantscontrole