Accountantscontrole
Proces van selectie van nieuwe accountant leidt tot lagere kwaliteit accountantscontrole
Tros, John
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2015 - 89e jaargang editie 9
Onder invloed van nieuwe wetgeving op het accountantsberoep1, geïnitieerd door Plasterk, Irrgang en Braakhuis (Tweede Kamer, 2012a) en Van Vliet (Tweede Kamer, 2012b), zullen Organisaties van Openbaar Belang (OOBs2) regelmatig een nieuwe accountant dienen te selecteren en te contracteren. Hiertoe wordt door de OOBs gebruik gemaakt van professionele selectieprocessen/inkoopprocessen. Uit een onderzoek van de selectieprocessen van de nieuwe accountant, zoals gehanteerd door OOBs, blijkt dat interne stakeholders vanuit een bedrijf, zoals de CFO en de Internal Audit Department, leidend zijn in het selectieproces en dat externe stakeholders zoals Aandeelhouders of leden van het Auditcomité beperkt en/of niet op de juiste manier betrokken zijn. Ook blijkt dat de kwaliteit van de audit voor bedrijven moeilijk objectief is vast te stellen, wat tot gevolg heeft dat kosten het belangrijkste selectiecriterium wordt gedurende het selectieproces. Om deze verlaagde kosten te bereiken wordt door de interne stakeholders onder andere gestuurd op het beperken van de omvang van de scope van de accountantscontrole. Tevens blijkt dat OOBs selectiecriteria gebruiken gedurende het selectieproces die de gepercipieerde onafhankelijkheid van de accountant kunnen aantasten. Uiteindelijk heeft dit allemaal een impact op de kwaliteit van accountantscontrole die een Aandeelhouder ontvangt.
Deze auteur publiceerde ook
Anderen downloaden ook deze publicaties
Hoeven, Pieter van der | 2014
Downloads: 2.602
Externe verslaggeving
Beusichem, Henry van | DeJong, Douglas | Jong, Abe de | Mertens, Gerard | 2016
Downloads: 631
Corporate Governance
Janssen, Boudewijn | 2015
Downloads: 428
Corporate Governance
Krijgsman, Kevin | 2015
Downloads: 2.050
Externe verslaggeving
Heusinkveld, Stefan | Riel, Evelien van | Taminiau, Yvette | 2015
Downloads: 659
Accountantscontrole
Camfferman, Kees | 2015
Downloads: 735
Externe verslaggeving
Dassen, Roger | 2015
Downloads: 606
Column
Knoops, C | 2013
Downloads: 1.439
Accountantscontrole
Camfferman, Kees | 2016
Downloads: 1.999
Externe verslaggeving