Bestuurlijke informatieverzorging
Big data, data analytics en privacy: het creëren van 'shared value'
Dijken-Eeuwijk, Monique van
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2015 - 89e jaargang editie 10
‘With maturity of trust comes greater value’. Alleen wanneer er vertrouwen is in de maat-schappij in de wijze waarop data wordt gebruikt door on- dernemingen, zo ook door accountantsorganisaties en -kantoren, in wat zij ‘beloven’ ten aanzien van privacy, is het mogelijk om de potentie van big data en de ontslui- ting daarvan door data analytics volledig uit te nutten en waarde te creëren; om ‘shared value’ te creëren. Vertrouwen is ook de key essential van het accountants- beroep. Nog niet alle vraagstukken met betrekking tot privacy en big data/data analy tics zijn beantwoord, zeker niet op de scheidslijn van de wettelijke kaders en de mogelijkheden van de techniek. Batig aan het (bouwen aan) vertrouwen zijn Privacy Impact Assessments, toepassing van Privacy by Design en het acteren op de ver- wachtingen van de stakeholders van de onderneming. Transparantie en de overtui- ging dat de onderneming ‘keeps to its promisses’ is daarbij essentieel.
Deze auteur publiceerde ook
Anderen downloaden ook deze publicaties
Nieuw Amerongen, Niels van | Snoei, Wilbert | 2015
Downloads: 804
Bestuurlijke informatieve...
Aalst, Wil van der | Koopman, Angelique | 2015
Downloads: 1.348
Bestuurlijke informatieve...
Eimers, Peter | Nieuw Amerongen, Niels van | 2015
Downloads: 818
Bestuurlijke informatieve...
Verkruijsse, Hans | 2015
Downloads: 1.959
Bestuurlijke informatieve...
Eimers, Peter | Leeuwen, Oscar van | 2015
Downloads: 1.555
Bestuurlijke informatieve...
Brouwer, Drs. A.J. | Naarding, Drs. E.W.J. | Stoffelen, Sebastiaan | 2012
Downloads: 1.087
Externe verslaggeving
Vergoossen, Ruud | 2016
Downloads: 951
Externe verslaggeving
Jullens, Dennis | Roelofsen, Erik | 2016
Downloads: 564
Externe verslaggeving
Prof. Drs. K.P.G. Wilschut | 1999
Downloads: 29