Bestuurlijke informatieverzorging
De typologie als basis voor een effectieve en efficiënte data-analyse
Eimers, Peter, Leeuwen, Oscar van
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2015 - 89e jaargang editie 10
In de historie van de Nederlandse aanpak voor accountantscontrole spelen typologie en de daarmee samenhangende geld-goederenbeweging een belangrijke rol. Als gevolg van de verwevenheid van de Nederlandse controlestandaarden met de International Standards on Auditing en een wereldwijd toegepaste controlemethodologie door de netwerken van grote accountantsorganisaties zijn deze begrippen niet meer expliciet zichtbaar. Met de komst van de nieuwe generatie data-analysetools lijkt het gedachtegoed van typologie en waardenkringloop echter bezig te zijn aan een revival. Reden hiervoor is dat dit het begrip van bedrijfsprocessen kan vergroten en zo de controleaanpak richting kan geven. De typologie gaat uit van ideaaltypische organisaties. Daarom is het noodzakelijk dit gedachtegoed in de praktijk verdieping te geven met een focus op de verstorende elementen in de waardenkringloop die behoort bij de desbetreffende typologie. Op deze wijze kan een expliciete koppeling met de noodzakelijke controlewerkzaamheden worden gelegd.
Deze auteur publiceerde ook
Leeuwen, Oscar van | 2001
Downloads: 1.990
Overige vakgebieden
Brouwer, Arjan | Eimers, Peter | Langendijk, Henk | 2016
Downloads: 655
Externe verslaggeving
Leeuwen, Oscar van | 2012
Downloads: 2.919
Column
Eimers, Peter | Nieuw Amerongen, Niels van | 2015
Downloads: 2.369
Bestuurlijke informatieve...
Leeuwen, Oscar van | Wallage, Prof. Dr. Ph. | 2002
Downloads: 4.386
Bestuurlijke informatieve...
Leeuwen, Oscar van | Shahim, Abbas | Wallage, Philip | 2015
Downloads: 1.331
Bestuurlijke informatieve...
Leeuwen, Oscar van | 2015
Downloads: 1.939
Column
Droogsma, Jan | Leeuwen, Oscar van | 2016
Downloads: 1.286
Bestuurlijke informatieve...
Leeuwen, Oscar van | 2002
Downloads: 1.878
Overige vakgebieden
Leeuwen, Oscar van | 2017
Downloads: 585
Column
Anderen downloaden ook deze publicaties
Buijink, Prof. Dr. W.F.J. | Jansen, Boudewijn | Schols, Yvonne | Vossen, Dennis | 2002
Downloads: 8.508
Externe verslaggeving
Buijink, Prof. Dr. W.F.J. | 2014
Downloads: 3.815
Column
Jungheim, Ernst-Jan | Suurland, Lianne | 2013
Downloads: 3.372
Externe verslaggeving
Corbey, Prof. dr. ir. M.H. | Rosmalen, Drs. R. RC | 2014
Downloads: 3.031
Management Accounting
Offeren, Dr. D.H. van | Verdoes, Dr. T.L.M. | Witjes, Dr. J.P.J. | 2013
Downloads: 4.576
Externe verslaggeving
Vries, De | 2013
Downloads: 2.190
Overige vakgebieden
Binck, Dennie | 2012
Downloads: 2.553
Accountantscontrole
Wallage, Philip | 2013
Downloads: 1.765
Bestuurlijke informatieve...
Braak, Rick ter | Majoor, Barbara | 2012
Downloads: 3.070
Accountantscontrole
Majoor, Barbara | 2007
Downloads: 2.002
Accountantscontrole