Externe verslaggeving
Gesegmenteerde informatie en alternatieve winstbegrippen
Brouwer, Arjan, Knoops, Chris
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2015 - 89e jaargang editie 11
Op basis van IFRS 8 is de interne managementinformatie leidend voor de extern te rapporteren segmentinformatie. In de praktijk leidt dit tot de rapportage in die segmentinformatie van alternatieve winstbegrippen die door het management zelf gede9nieerd zijn en die afwijken van door IFRS voorgeschreven winstbegrippen. Een duidelijke omschrijving die de lading dekt en aansluiting tussen de gehanteerde alternatieve winstbegrippen en het geconsolideerde IFRS resultaat zijn belangrijke aandachtspunten voor transparante informatieverschaf9ng over de segmentprestaties. Wij constateren dat op dit vlak verbetering mogelijk is door posten die buiten het segmentresultaat blijven niet geaggregeerd en samengevoegd met de resultaten van de kleinere segmenten te rapporteren binnen een segment Overig, maar als onderdeel van een afzonderlijke aansluiting.
Deze auteur publiceerde ook
Brenkelen, Jildit van | Brouwer, Arjan | Hoogendoorn, Martin | 2017
Downloads: 545
Externe verslaggeving
Brouwer, Arjan | Eimers, Peter | Langendijk, Henk | 2016
Downloads: 1.020
Externe verslaggeving
Knoops, Chris | 2016
Downloads: 1.066
Column
Brouwer, Arjan | 2015
Downloads: 826
Accountantscontrole
Brouwer, Arjan | Eimers, Peter | Langendijk, Henk | 2016
Downloads: 1.924
Externe verslaggeving
Brouwer, Arjan | 2016
Downloads: 1.018
Externe verslaggeving
Beest, Ferdy van | Knoops, Chris | 2014
Downloads: 1.294
Externe verslaggeving
Anderen downloaden ook deze publicaties
Gouwens, L. | Vergoossen, Prof. Dr. R.G.A. | 2008
Downloads: 1.033
Externe verslaggeving
Marseille, Drs. E.A. | Vergoossen, Prof. Dr. R.G.A. | 2005
Downloads: 1.255
Externe verslaggeving
Hurks, Paul | Langendijk, Henk | Nandram, Kavita | 2015
Downloads: 1.302
Externe verslaggeving
Volberda, Henk | 2017
Downloads: 1.444
Column
Janssen, Ellen | Vandemaele, Sigrid | 2017
Downloads: 1.029
Externe verslaggeving
Boeijink, Drs. M. RA | Böhmer, Mr. S. | 2014
Downloads: 1.278
Externe verslaggeving
Barneveld, Willem van | Dorsman, André | 2016
Downloads: 853
Financiering
Soppe, Aloy | 2002
Downloads: 712
Financiering
Missioura, Drs. mr. O.V. | 2014
Downloads: 2.113
Bestuurlijke informatieve...