Externe verslaggeving
Gesegmenteerde informatie en alternatieve winstbegrippen
Brouwer, Arjan, Knoops, Chris
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2015 - 89e jaargang editie 11
Op basis van IFRS 8 is de interne managementinformatie leidend voor de extern te rapporteren segmentinformatie. In de praktijk leidt dit tot de rapportage in die segmentinformatie van alternatieve winstbegrippen die door het management zelf gede9nieerd zijn en die afwijken van door IFRS voorgeschreven winstbegrippen. Een duidelijke omschrijving die de lading dekt en aansluiting tussen de gehanteerde alternatieve winstbegrippen en het geconsolideerde IFRS resultaat zijn belangrijke aandachtspunten voor transparante informatieverschaf9ng over de segmentprestaties. Wij constateren dat op dit vlak verbetering mogelijk is door posten die buiten het segmentresultaat blijven niet geaggregeerd en samengevoegd met de resultaten van de kleinere segmenten te rapporteren binnen een segment Overig, maar als onderdeel van een afzonderlijke aansluiting.
Deze auteur publiceerde ook
Brenkelen, Jildit van | Brouwer, Arjan | Hoogendoorn, Martin | 2017
Downloads: 114
Externe verslaggeving
Brouwer, Arjan | Eimers, Peter | Langendijk, Henk | 2016
Downloads: 884
Externe verslaggeving
Knoops, Chris | 2016
Downloads: 907
Column
Brouwer, Arjan | 2015
Downloads: 678
Accountantscontrole
Brouwer, Arjan | Eimers, Peter | Langendijk, Henk | 2016
Downloads: 1.641
Externe verslaggeving
Brouwer, Arjan | 2016
Downloads: 894
Externe verslaggeving
Beest, Ferdy van | Knoops, Chris | 2014
Downloads: 3.561
Externe verslaggeving
Anderen downloaden ook deze publicaties
Gouwens, L. | Vergoossen, Prof. Dr. R.G.A. | 2008
Downloads: 901
Externe verslaggeving
Marseille, Drs. E.A. | Vergoossen, Prof. Dr. R.G.A. | 2005
Downloads: 1.053
Externe verslaggeving
Hurks, Paul | Langendijk, Henk | Nandram, Kavita | 2015
Downloads: 1.084
Externe verslaggeving
Volberda, Henk | 2017
Downloads: 1.179
Column
Janssen, Ellen | Vandemaele, Sigrid | 2017
Downloads: 828
Externe verslaggeving
Boeijink, Drs. M. RA | Böhmer, Mr. S. | 2014
Downloads: 5.397
Externe verslaggeving
Barneveld, Willem van | Dorsman, André | 2016
Downloads: 702
Financiering
Soppe, Aloy | 2002
Downloads: 616
Financiering
Missioura, Drs. mr. O.V. | 2014
Downloads: 1.882
Bestuurlijke informatieve...