Externe verslaggeving
Invloed invoering IFRS 11 Joint Arrangements
Feijter, Ronald de, Tas, Leo van der
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2015 - 89e jaargang editie 12
Vrijwel alle EU beursfondsen in de top van de FT Europe 500 maken gebruik van joint arrangements (JA’s). Bij de onderzochte 75 ondernemingen blijkt het overgrote deel van de JA’s te zijn geclassiHceerd als joint ventures (JV’s) hetgeen betekent dat de ondernemingen slechts hun aandeel in het netto-actief/passief van de JV op de balans zetten en hun aandeel in het resultaat in de winst-en-verliesrekening opnemen. Bij de overgang op de nieuwe standaard IFRS 11 heeft dit geleid tot een signi- Hcante balansverkorting en vermindering van gerapporteerde omzet van enkele grote ondernemingen in sectoren die voorheen dit type deelnemingen proportioneel consolideerden. Voorts blijkt dat hoewel de toelichtingseisen zijn toegenomen bij de overgang op IFRS 11, deze toelichting, met name de samengevatte Hnanciële informatie over individueel materiële JV’s, in veel gevallen ruimte voor verbetering kent. Ten slotte valt op dat in de communicatie naar aandeelhouders in het bestuursverslag de nieuwe term JA nauwelijks wordt gehanteerd en blijkbaar als te technisch en niet aansluitend bij het spraakgebruik wordt beschouwd.
Deze auteur publiceerde ook
Feijter, Ronald de | Tas, Prof. Dr. L.G. van der | 2013
Downloads: 2.684
Externe verslaggeving
Eeftink, Egbert | Feijter, Ronald de | 2009
Downloads: 3.531
Externe verslaggeving
Feijter, Ronald de | Tas, Prof. Dr. L.G. van der | 2011
Downloads: 1.410
Accountantscontrole
Anderen downloaden ook deze publicaties
Backhuijs, Jan | Knoops, C | 2011
Downloads: 1.381
Accountantscontrole
Kluskens, Drs. P.G.L.M. | Wijst, Drs. J.H.C.A. van der | 2005
Downloads: 7.442
Bestuurlijke informatieve...
Koning, Fred de | 2002
Downloads: 2.422
Bestuurlijke informatieve...
Hel, Lisette van der | Pheijffer, Marcel | 2012
Downloads: 1.687
Belastingen
Missioura, Drs. mr. O.V. | 2014
Downloads: 7.478
Bestuurlijke informatieve...
Diekman, Dr. P.A.M. | 2010
Downloads: 1.485
Accountantscontrole
Tempelaar, Prof. Dr. F.M. | Vos, Harry | 2011
Downloads: 2
Financiering
Tempelaar, Prof. Dr. F.M. | Vos, Harry | 2011
Downloads: 1
Financiering
Brouwer, Drs. A.J. | Naarding, Drs. E.W.J. | Stoffelen, Sebastiaan | 2012
Downloads: 5.089
Externe verslaggeving
Epe, Drs. P. | Langendijk, Prof. Dr. H.P.A.J. | 2012
Downloads: 6.127
Externe verslaggeving