Externe verslaggeving
Invloed invoering IFRS 11 Joint Arrangements
Feijter, Ronald de, Tas, Leo van der
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2015 - 89e jaargang editie 12
Vrijwel alle EU beursfondsen in de top van de FT Europe 500 maken gebruik van joint arrangements (JA’s). Bij de onderzochte 75 ondernemingen blijkt het overgrote deel van de JA’s te zijn geclassiHceerd als joint ventures (JV’s) hetgeen betekent dat de ondernemingen slechts hun aandeel in het netto-actief/passief van de JV op de balans zetten en hun aandeel in het resultaat in de winst-en-verliesrekening opnemen. Bij de overgang op de nieuwe standaard IFRS 11 heeft dit geleid tot een signi- Hcante balansverkorting en vermindering van gerapporteerde omzet van enkele grote ondernemingen in sectoren die voorheen dit type deelnemingen proportioneel consolideerden. Voorts blijkt dat hoewel de toelichtingseisen zijn toegenomen bij de overgang op IFRS 11, deze toelichting, met name de samengevatte Hnanciële informatie over individueel materiële JV’s, in veel gevallen ruimte voor verbetering kent. Ten slotte valt op dat in de communicatie naar aandeelhouders in het bestuursverslag de nieuwe term JA nauwelijks wordt gehanteerd en blijkbaar als te technisch en niet aansluitend bij het spraakgebruik wordt beschouwd.
Deze auteur publiceerde ook
Feijter, Ronald de | Tas, Prof. Dr. L.G. van der | 2013
Downloads: 828
Externe verslaggeving
Eeftink, Egbert | Feijter, Ronald de | 2009
Downloads: 1.212
Externe verslaggeving
Feijter, Ronald de | Tas, Prof. Dr. L.G. van der | 2011
Downloads: 520
Accountantscontrole
Anderen downloaden ook deze publicaties
Crom, Ben | Kamminga, Pieter | 2015
Downloads: 695
Management Accounting
Commandeur, Prof. Dr. H. | Paape, L. | Pijl, Prof. Dr. G.J. van der | 2005
Downloads: 664
Bestuurlijke informatieve...
Grabner, Isabella | Moers, Frank | 2016
Downloads: 860
Accountantscontrole
Korf, Dick | Lof, Michiel van der | 2014
Downloads: 742
Externe verslaggeving
Brouwer, Drs. A.J. | Langendijk, Henk | 2013
Downloads: 1.280
Externe verslaggeving
de Redactie | 2016
Downloads: 740
Accountantscontrole
de Redactie | 1939
Downloads: 440
de Redactie | 2016
Downloads: 717
Accountantscontrole
Redactie | 2016
Downloads: 545
Accountantscontrole