Externe verslaggeving
Het jaar 2014 verslagen: onderzoek jaarverslagen
Vergoossen, Ruud
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2015 - 89e jaargang editie 12
Voor u ligt Het jaar 2014 verslagen: onderzoek jaarversla- gen, waarin verslag wordt gedaan van empirisch onderzoek naar de praktijk van de jaarverslaggeving. Het is met bijzonder veel genoegen dat ik deze editie aan u presenteer. Het is immers de twintigste uitgave van de reeks Het jaar xxxx verslagen waarmee het NIVRA in 1996 is gestart en die het NIVRA – later de NBA – vanaf de editie Het jaar 2008 verslagen samen met het MAB publiceert. De onderwerpen in Het jaar 2014 verslagen zijn wederom gekozen op grond van hun actualiteit. De auteurs zijn echter vrij geweest om aan de uitwerking een eigen invulling te geven, waardoor zij hun stempel op de artikelen hebben gedrukt.
Deze auteur publiceerde ook
Backhuijs, Jan | Vergoossen, Ruud | Vos, Nees de | 2016
Downloads: 812
Externe verslaggeving
Vergoossen, Ruud | 2017
Downloads: 260
Externe verslaggeving
Vergoossen, Ruud | 2016
Downloads: 1.126
Externe verslaggeving
Hoogendoorn, Martin | Vergoossen, Ruud | Wallage, Philip | 2012
Downloads: 644
Overige vakgebieden
Anderen downloaden ook deze publicaties
Krens, Prof. Drs. F. | 2003
Downloads: 2.343
Externe verslaggeving
Bouwens, Jan | 2016
Downloads: 1.006
Accountantscontrole, Open...
Hoeven, Ralph ter | Kevelam, Wilfred | Laning, Anne | 2016
Downloads: 1.413
Externe verslaggeving
Knoops, Chris | 2016
Downloads: 1.001
Column
Boeijink, Drs. M. RA | Böhmer, Mr. S. | 2014
Downloads: 1.191
Externe verslaggeving
Klijnsmit, Dr. P. | Sodekamp, Drs. M. | Wallage, Prof. Dr. Ph. | 2003
Downloads: 3.412
Accountantscontrole
Bouwens, Jan | 2016
Downloads: 1.084
Accountantscontrole
Mollema, Prof. Dr. K.Y. | 2003
Downloads: 750
Accountantscontrole
Vosselman, Ed | 2016
Downloads: 817
Management Accounting
Brouwer, Drs. A.J. | Tahtah, Jay | 2012
Downloads: 722
Externe verslaggeving