Bestuurlijke informatieverzorging
Het effect van Corporate Governance op de kwaliteit van interne controlemaatregelen op het vlak van IT
Droogsma, Jan, Leeuwen, Oscar van
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2016 - 90e jaargang editie 6
De kwaliteit van de interne controlemaatregelen op het vlak van informatietechnologie (IT) bij organisaties laat in de praktijk soms te wensen over. Dit uit zich zowel in operationele problemen als in diefstal van vertrouwelijke gegevens. De vraag is hoe dit kan worden verbeterd. Begin van deze eeuw is naar aanleiding van boekhoudschandalen de wet- en regelgeving inzake corporate governance aangescherpt. Voorbeelden van deze aangescherpte regelgeving zijn de Amerikaanse Sarbanes-Oxley-wetgeving en de Nederlandse Corporate Governance Code. Er is veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de effectiviteit van de maatregelen uit deze wet- en regelgeving op de kwaliteit van de interne controle van organisaties als geheel. Dit effect is positief. Aangezien interne controlemaatregelen op het vlak van IT een subset vormen van interne controlemaatregelen als geheel zou kunnen worden verwacht dat het positieve effect van Corporate Governancemaatregelen op interne controle in het algemeen vergelijkbaar is met het effect van de Corporate Governancemaatregelen op de kwaliteit van de interne controlemaatregelen op het vlak van IT.
Deze auteur publiceerde ook
Leeuwen, Oscar van | 2001
Downloads: 1.869
Overige vakgebieden
Leeuwen, Oscar van | 2012
Downloads: 2.757
Column
Leeuwen, Oscar van | Wallage, Prof. Dr. Ph. | 2002
Downloads: 4.209
Bestuurlijke informatieve...
Leeuwen, Oscar van | Shahim, Abbas | Wallage, Philip | 2015
Downloads: 1.244
Bestuurlijke informatieve...
Leeuwen, Oscar van | 2015
Downloads: 1.816
Column
Leeuwen, Oscar van | 2002
Downloads: 1.786
Overige vakgebieden
Leeuwen, Oscar van | 2017
Downloads: 393
Column
Leeuwen, Oscar van | 2013
Downloads: 2.172
Bestuurlijke informatieve...
Eimers, Peter | Leeuwen, Oscar van | 2015
Downloads: 3.142
Bestuurlijke informatieve...
Leeuwen, Oscar van | Mookhoek, Maarten | 2014
Downloads: 1.450
Management Accounting
Anderen downloaden ook deze publicaties
Gils, Martijn | Swagerman, Dirk | 2015
Downloads: 1.697
Financiering
Beumer, Drs. M. | Swagerman, Prof. Dr. D.M. | 2007
Downloads: 1.252
Corporate Governance
Boeijink, Drs. M. RA | Böhmer, Mr. S. | 2014
Downloads: 5.130
Externe verslaggeving
Missioura, Drs. mr. O.V. | 2014
Downloads: 7.244
Bestuurlijke informatieve...
Offeren, Dr. D.H. van | Verdoes, Dr. T.L.M. | Witjes, Dr. J.P.J. | 2013
Downloads: 4.576
Externe verslaggeving
Laan, Gerwin van der | Roo, Michiel de | 2014
Downloads: 2.272
Corporate Governance
Groot, Tom | 2014
Downloads: 2.751
Column
Daelen, Marijn van | Groot, Jos de | 2014
Downloads: 2.218
Externe verslaggeving
Horn, Henri van | 2014
Downloads: 1.880
Management Accounting