Bestuurlijke informatieverzorging
Het effect van Corporate Governance op de kwaliteit van interne controlemaatregelen op het vlak van IT
Droogsma, Jan, Leeuwen, Oscar van
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2016 - 90e jaargang editie 6
De kwaliteit van de interne controlemaatregelen op het vlak van informatietechnologie (IT) bij organisaties laat in de praktijk soms te wensen over. Dit uit zich zowel in operationele problemen als in diefstal van vertrouwelijke gegevens. De vraag is hoe dit kan worden verbeterd. Begin van deze eeuw is naar aanleiding van boekhoudschandalen de wet- en regelgeving inzake corporate governance aangescherpt. Voorbeelden van deze aangescherpte regelgeving zijn de Amerikaanse Sarbanes-Oxley-wetgeving en de Nederlandse Corporate Governance Code. Er is veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de effectiviteit van de maatregelen uit deze wet- en regelgeving op de kwaliteit van de interne controle van organisaties als geheel. Dit effect is positief. Aangezien interne controlemaatregelen op het vlak van IT een subset vormen van interne controlemaatregelen als geheel zou kunnen worden verwacht dat het positieve effect van Corporate Governancemaatregelen op interne controle in het algemeen vergelijkbaar is met het effect van de Corporate Governancemaatregelen op de kwaliteit van de interne controlemaatregelen op het vlak van IT.
Deze auteur publiceerde ook
Leeuwen, Oscar van | 2001
Downloads: 767
Overige vakgebieden
Leeuwen, Oscar van | 2012
Downloads: 913
Column
Leeuwen, Oscar van | Wallage, Prof. Dr. Ph. | 2002
Downloads: 1.122
Bestuurlijke informatieve...
Leeuwen, Oscar van | Shahim, Abbas | Wallage, Philip | 2015
Downloads: 609
Bestuurlijke informatieve...
Leeuwen, Oscar van | 2015
Downloads: 656
Column
Leeuwen, Oscar van | 2002
Downloads: 577
Overige vakgebieden
Leeuwen, Oscar van | 2017
Downloads: 896
Column
Leeuwen, Oscar van | 2013
Downloads: 908
Bestuurlijke informatieve...
Eimers, Peter | Leeuwen, Oscar van | 2015
Downloads: 1.822
Bestuurlijke informatieve...
Leeuwen, Oscar van | Mookhoek, Maarten | 2014
Downloads: 685
Management Accounting
Anderen downloaden ook deze publicaties
Conijn, Fred | Rouwelaar, Hans ten | 2012
Downloads: 3.133
Management Accounting
Blokdijk, Prof. J.H. | 2002
Downloads: 736
Accountantscontrole
Barneveld, Willem van | Dorsman, André | 2016
Downloads: 702
Financiering
Dorsman, André | Westerman, Wim | 2016
Downloads: 671
Financiering
Ven, Arco van de | 2014
Downloads: 3.204
Management Accounting
Missioura, Drs. mr. O.V. | 2014
Downloads: 1.831
Bestuurlijke informatieve...
Brouwer, Drs. A.J. | Naarding, Drs. E.W.J. | Stoffelen, Sebastiaan | 2012
Downloads: 1.232
Externe verslaggeving
Hartman, Maarten | Lintjens, Robin | 2010
Downloads: 859
Externe verslaggeving