Organisatie & Management
Invoering van het provisieverbod in de financiële dienstverlening
Kloosterman, André, Wagensveld, Koos
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2016 - 90e jaargang editie 10
In 2013 is het provisieverbod voor impactvolle financiële producten landelijk ingevoerd. De overheid heeft hiermee een halt willen toeroepen aan de provisiegedreven advisering van kwetsbare groepen in de samenleving. Met dit onderzoek wordt beoogd in kaart te brengen hoe het intermediair heeft gereageerd, maar ook heeft geanticipeerd op de komst van dat verbod. Hiertoe zijn digitale enquêtes uitgezet onder deze beroepsgroep. De uitkomsten laten zien dat de branche in beweging is gekomen. Nieuwe verdienmodellen doen hun intrede in een krimpende sector en samenwerkingsverbanden worden heroverwogen. Er wordt nu veel gebruik gemaakt van het uur- en verrichtingstarief, naast het uitrollen van abonnementen voor de periodieke nazorg. Gebleken is dat over de gehele linie de verdiensten in de sector achteruitgaan. Niettemin zijn er categorieën ondernemers waar omzetten en verdiensten zijn verbeterd. Sterker nog, ondernemers die meer worden geconfronteerd met het provisieverbod laten procentueel gunstigere omzetcijfers zien.
Deze auteur publiceerde ook
Verstegen, Gerard | Wagensveld, Koos | 2017
Downloads: 785
Management Accounting
Wagensveld, Koos | Willekes, Egbert | 2016
Downloads: 1.391
Organisatie & Managem...
Anderen downloaden ook deze publicaties
Bouwens, Jan | 2016
Downloads: 1.074
Accountantscontrole, Open...
Hoeven, Ralph ter | Kevelam, Wilfred | Laning, Anne | 2016
Downloads: 1.521
Externe verslaggeving
Crom, Ben | Kamminga, Pieter | Willemse, Stijn | 2016
Downloads: 865
Management Accounting
Bouwens, Jan | 2016
Downloads: 1.160
Accountantscontrole
Knoops, Chris | 2016
Downloads: 1.066
Column
Bik, Olof | 2016
Downloads: 859
Corporate Governance
de Redactie | 2016
Downloads: 756
Accountantscontrole
Vosselman, Ed | 2016
Downloads: 857
Management Accounting
Wagensveld, Koos | Willekes, Egbert | 2016
Downloads: 1.391
Organisatie & Managem...
Corbey, Prof. dr. ir. M.H. | Rosmalen, Drs. R. RC | 2014
Downloads: 949
Management Accounting