Externe verslaggeving
Werkelijke risicodeling binnen het Nederlandse pensioenstelsel: een empirisch onderzoek
Kevelam, Wilfred, Hoeven, Ralph ter, Laning, Anne
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2016 - 90e jaargang editie 10
Nederlandse pensioenregelingen die volgens de Pensioenwet classificeren als uitkeringsovereenkomsten kenmerken zich doordat actuariële en beleggingsrisico’s tussen de bij de pensioenregeling betrokken partijen worden gedeeld. De vraag is vervolgens of er ook empirisch bewijs voor deze risicodeling bestaat, of, meer in specifieke zin, in welke mate de verschillende partijen de risico’s dragen. Worden de risico’s evenwichtig verdeeld of krijgt één van de partijen het leeuwendeel van de risico’s toebedeeld? In dit artikel dat voortborduurt op een eerder onderzoek van Ter Hoeven en Laning naar aanleiding van ingediende herstelplannen (2010), zullen we ingaan op deze vragen. Hiertoe is voor 62 pensioenfondsen onderzocht hoe de dekkingsgraad zich heeft ontwikkeld over de periode 2009 t/m 2013 en welke bronnen van herstel hieraan hebben bijgedragen. De analyse is uitgevoerd vanuit zowel een nominaal als een reëel (voor koopkracht gecorrigeerd) perspectief. De resultaten van het onderzoek laten zien dat de (ex)werknemers een veel grotere bijdrage aan herstel van pensioenfondsen hebben geleverd dan de werkgevers die slechts voor een beperkt deel (10-11%) hebben bijgedragen aan het herstel.
Deze auteur publiceerde ook
Kevelam, Wilfred | Laning, Drs. A. | 2013
Downloads: 2.549
Externe verslaggeving
Hoeven, Ralph ter | 2014
Downloads: 634
Externe verslaggeving
Hoeven, Ralph ter | Kuiper, Ineke | 2014
Downloads: 1.810
Externe verslaggeving
Bout, Bert-Jan | Hesp, Elise | Hoeven, Ralph ter | 2015
Downloads: 1.697
Externe verslaggeving
Hoeven, Ralph ter | Kevelam, Wilfred | 2012
Downloads: 3.148
Externe verslaggeving
Aarab, Haala | Bissessur, Sanjay | Hoeven, Ralph ter | 2015
Downloads: 1.679
Externe verslaggeving
Grobbe, Rajesh | Langendijk, Henk | Laning, Anne | 2012
Downloads: 566
Externe verslaggeving
Hoeven, Ralph ter | Huttenhuis, Job | 2016
Downloads: 838
Externe verslaggeving
Gürkan, Hasan | Hoeven, Ralph ter | 2015
Downloads: 1.131
Externe verslaggeving
Hoeven, Ralph ter | 2016
Downloads: 1.626
Externe verslaggeving
Anderen downloaden ook deze publicaties
Bik, Olof | 2016
Downloads: 739
Corporate Governance
Conijn, Fred | Rouwelaar, Hans ten | 2012
Downloads: 3.133
Management Accounting
| 2016
Downloads: 1.720
Accountantscontrole, Open...
Mandele, Martijn van der | Volberda, Henk | Weerdt, Niels van der | 2015
Downloads: 684
Accountantscontrole
Eimers, Peter | Leeuwen, Oscar van | 2015
Downloads: 1.822
Bestuurlijke informatieve...