Organisatie & Management
De levers of control en nieuwe businessmodellen: een exploratieve case study
Willekes, Egbert, Wagensveld, Koos
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2016 - 90e jaargang editie 11
Hoe wordt het management control-model vormgegeven in de context van nieuwe businessmodellen? In een snel veranderende, innovatieve wereld, waar het gaat om meervoudige waardecreatie verliezen de klassieke (met name financiële) diagnostic controls voor een belangrijk deel hun waarde als stuurmiddel. Kunnen omgaan met strategische onzekerheden, maar ook een control-systeem dat meer uitgaat van vertrouwen in plaats van regels en procedures zijn belangrijke elementen in het management control-systeem van nieuwe businessmodellen. Dat zien we in een enkelvoudige casestudy in de deeleconomie1, waarbij is nagegaan in hoeverre de levers of control van Simons (1995) voldoen als management control-systeem.
Deze auteur publiceerde ook
Kloosterman, André | Wagensveld, Koos | 2016
Downloads: 571
Organisatie & Managem...
Anderen downloaden ook deze publicaties
Missioura, Drs. mr. O.V. | 2014
Downloads: 7.478
Bestuurlijke informatieve...
Kevelam, Wilfred | Laning, Drs. A. | 2013
Downloads: 2.549
Externe verslaggeving
Corbey, Prof. dr. ir. M.H. | Rosmalen, Drs. R. RC | 2014
Downloads: 3.031
Management Accounting
Boeijink, Drs. M. RA | Böhmer, Mr. S. | 2014
Downloads: 5.130
Externe verslaggeving
Ammelrooij, P. van MSc RA AAG | 2014
Downloads: 2.878
Externe verslaggeving
Arnold, Drs. C.A. RA | 2014
Downloads: 7.520
Externe verslaggeving
Aalbers, Hendrik Leendert | Dolfsma, Wilfred | 2014
Downloads: 2.172
Organisatie & Managem...
Belt, Jan van den | Nillesen, Charlotte | 2014
Downloads: 2.812
Bestuurlijke informatieve...
Burgers, Irene | Meer-Kooistra, Jeltje van der | 2014
Downloads: 2.736
Management Accounting
Braam, Geert | 2014
Downloads: 1.877
Externe verslaggeving