Externe verslaggeving
De invloed van het niet of niet volledig waarderen van actieve belastinglatenties op de nettowinst
Dannenberg, Alidus, Bruin, Chantal de, Epe, Peter
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2016 - 90e jaargang editie 11
Actieve belastinglatenties moeten in de jaarrekening worden gewaardeerd tot het bedrag waarvoor het waarschijnlijk is dat voldoende fiscale winst wordt behaald om de actieve belastinglatenties te verrekenen. De vraag is welk effect deze norm van de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) en de International Accounting Standards Board (IASB) heeft op de gepubliceerde nettowinst van een onderneming. Zo raken tussentijdse op- en afwaarderingen van de actieve belastinglatentie de effectieve belastingdruk en daarmee de nettowinst. Richtlijn 272 en International Accounting Standard (IAS) 12 geven de onderneming de ruimte om de nettowinst te beïnvloeden door het al dan niet volledig tot waardering brengen van actieve belastinglatenties. Dit onderzoek richt zich op de vraag in hoeverre deze situatie invloed heeft op de gepubliceerde nettowinst. De invloed van het al dan niet volledig tot waardering brengen van actieve belastinglatenties op de gepubliceerde nettowinst bedraagt ruim 17%.
Deze auteur publiceerde ook
Anderen downloaden ook deze publicaties
Buuren, Joost van | 2015
Downloads: 10.260
Accountantscontrole
Buijink, Prof. Dr. W.F.J. | 2014
Downloads: 3.647
Column
Knoops, Drs. C.D. | 2001
Downloads: 5.849
Overige vakgebieden
Feenstra, Drs. B. | 2011
Downloads: 1.106
Externe verslaggeving
Vander Bauwhede, Dr. H. | 2003
Downloads: 1.666
Externe verslaggeving
Hoogendoorn, Martin | 2016
Downloads: 2.577
Externe verslaggeving
Bout, Bert-Jan | Hoeven, Prof. dr. R.L. ter | Langendijk, Prof. Dr. H.P.A.J. | 2010
Downloads: 4.405
Externe verslaggeving
Aarab, Haala | Bissessur, Sanjay | Hoeven, Ralph ter | 2015
Downloads: 3.586
Externe verslaggeving