Externe verslaggeving
De invloed van het niet of niet volledig waarderen van actieve belastinglatenties op de nettowinst
Dannenberg, Alidus, Bruin, Chantal de, Epe, Peter
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2016 - 90e jaargang editie 11
Actieve belastinglatenties moeten in de jaarrekening worden gewaardeerd tot het bedrag waarvoor het waarschijnlijk is dat voldoende fiscale winst wordt behaald om de actieve belastinglatenties te verrekenen. De vraag is welk effect deze norm van de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) en de International Accounting Standards Board (IASB) heeft op de gepubliceerde nettowinst van een onderneming. Zo raken tussentijdse op- en afwaarderingen van de actieve belastinglatentie de effectieve belastingdruk en daarmee de nettowinst. Richtlijn 272 en International Accounting Standard (IAS) 12 geven de onderneming de ruimte om de nettowinst te beïnvloeden door het al dan niet volledig tot waardering brengen van actieve belastinglatenties. Dit onderzoek richt zich op de vraag in hoeverre deze situatie invloed heeft op de gepubliceerde nettowinst. De invloed van het al dan niet volledig tot waardering brengen van actieve belastinglatenties op de gepubliceerde nettowinst bedraagt ruim 17%.
Deze auteur publiceerde ook
Anderen downloaden ook deze publicaties
Boeijink, Drs. M. RA | Böhmer, Mr. S. | 2014
Downloads: 5.130
Externe verslaggeving
Wallage, Prof. Dr. Ph. | 2005
Downloads: 9.976
Accountantscontrole
Klijnsmit, Dr. P. | Sodekamp, Drs. M. | Wallage, Prof. Dr. Ph. | 2003
Downloads: 10.126
Accountantscontrole
Mollema, Prof. Dr. K.Y. | 2003
Downloads: 3.845
Accountantscontrole
Majoor, Barbara | Moleveld, W | 2008
Downloads: 8.472
Accountantscontrole
Feijter, Ronald de | Tas, Prof. Dr. L.G. van der | 2013
Downloads: 2.684
Externe verslaggeving
Knoops, C | 2008
Downloads: 2.269
Externe verslaggeving
Dieleman, Anton | 2012
Downloads: 1.947
Externe verslaggeving
Beumer, Drs. M. | Swagerman, Prof. Dr. D.M. | 2007
Downloads: 1.353
Corporate Governance
Vergoossen, Prof. Dr. R.G.A. | 2010
Downloads: 316
Externe verslaggeving