Externe verslaggeving
Schoonheidsgebreken in de leer van de actuele kostprijs
Camfferman, Kees
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2016 - 90e jaargang editie 11
Met ingang van 2016 is het begrip ‘vervangingswaarde’ in het Besluit Actuele Waarde vervangen door het begrip ‘actuele kostprijs’. Dit artikel betoogt dat deze wijziging niet, zoals door de Nederlandse wetgever werd aangevoerd, noodzakelijk was als gevolg van de herziening van de Europese jaarrekeningrichtlijnen. Ook is niet aannemelijk dat de introductie van actuele kostprijs in de plaats van vervangingswaarde leidt tot een betere kwaliteit van wetgeving. De kern van het verschil tussen actuele kostprijs en vervangingswaarde is dat de eerste uitgaat van identieke vervanging, terwijl de laatste tevens de mogelijkheid van niet-identieke vervanging inhoudt. Hoewel de lange geschiedenis van het denken over vervangingswaarde duidelijk maakt dat niet-identieke vervanging een lastig theoretisch probleem is, is niet aannemelijk dat wetgeving op basis van actuele kostprijs een betere praktische oplossing voor dit probleem biedt.
Deze auteur publiceerde ook
Backhuijs, Jan | Camfferman, Kees | 2012
Downloads: 455
Externe verslaggeving
Bos, Auke de | Camfferman, Kees | 2016
Downloads: 824
Externe verslaggeving
Backhuijs, Jan | Camfferman, Kees | Oudshoorn, Louise | 2017
Downloads: 39
Externe verslaggeving
Camfferman, Kees | Marra, Teye | 2015
Downloads: 1.378
Externe verslaggeving
Camfferman, Kees | 2015
Downloads: 735
Externe verslaggeving
Anderen downloaden ook deze publicaties
Roozen, Kees | Tas, Prof. Dr. L.G. van der | 2011
Downloads: 1.150
Externe verslaggeving
Brouwer, Arjan | Eimers, Peter | Langendijk, Henk | 2016
Downloads: 869
Externe verslaggeving
Brouwer, Arjan | Eimers, Peter | Langendijk, Henk | 2016
Downloads: 1.641
Externe verslaggeving
Bruin, Chantal de | Dannenberg, Alidus | Epe, Peter | 2016
Downloads: 1.356
Externe verslaggeving
Backhuijs, Jan | Heer, Wietse de | Hoeven, Ralph ter | 2015
Downloads: 2.018
Externe verslaggeving
Gürkan, Hasan | Hoeven, Ralph ter | 2015
Downloads: 1.131
Externe verslaggeving
J. A. Burggraaff | 1979
Downloads: 142