Externe verslaggeving
Schoonheidsgebreken in de leer van de actuele kostprijs
Camfferman, Kees
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2016 - 90e jaargang editie 11
Met ingang van 2016 is het begrip ‘vervangingswaarde’ in het Besluit Actuele Waarde vervangen door het begrip ‘actuele kostprijs’. Dit artikel betoogt dat deze wijziging niet, zoals door de Nederlandse wetgever werd aangevoerd, noodzakelijk was als gevolg van de herziening van de Europese jaarrekeningrichtlijnen. Ook is niet aannemelijk dat de introductie van actuele kostprijs in de plaats van vervangingswaarde leidt tot een betere kwaliteit van wetgeving. De kern van het verschil tussen actuele kostprijs en vervangingswaarde is dat de eerste uitgaat van identieke vervanging, terwijl de laatste tevens de mogelijkheid van niet-identieke vervanging inhoudt. Hoewel de lange geschiedenis van het denken over vervangingswaarde duidelijk maakt dat niet-identieke vervanging een lastig theoretisch probleem is, is niet aannemelijk dat wetgeving op basis van actuele kostprijs een betere praktische oplossing voor dit probleem biedt.
Deze auteur publiceerde ook
Backhuijs, Jan | Camfferman, Kees | 2012
Downloads: 1.497
Externe verslaggeving
Bos, Auke de | Camfferman, Kees | 2016
Downloads: 510
Externe verslaggeving
Camfferman, Kees | Marra, Teye | 2015
Downloads: 2.265
Externe verslaggeving
Camfferman, Kees | 2015
Downloads: 2.032
Externe verslaggeving
Anderen downloaden ook deze publicaties
Missioura, Drs. mr. O.V. | 2014
Downloads: 7.244
Bestuurlijke informatieve...
Kevelam, Wilfred | Laning, Drs. A. | 2013
Downloads: 2.451
Externe verslaggeving
Corbey, Prof. dr. ir. M.H. | Rosmalen, Drs. R. RC | 2014
Downloads: 3.031
Management Accounting
Boeijink, Drs. M. RA | Böhmer, Mr. S. | 2014
Downloads: 5.130
Externe verslaggeving
Ammelrooij, P. van MSc RA AAG | 2014
Downloads: 2.853
Externe verslaggeving
Arnold, Drs. C.A. RA | 2014
Downloads: 7.216
Externe verslaggeving
Aalbers, Hendrik Leendert | Dolfsma, Wilfred | 2014
Downloads: 2.071
Organisatie & Managem...
Belt, Jan van den | Nillesen, Charlotte | 2014
Downloads: 2.712
Bestuurlijke informatieve...
Burgers, Irene | Meer-Kooistra, Jeltje van der | 2014
Downloads: 2.155
Management Accounting
Braam, Geert | 2014
Downloads: 1.563
Externe verslaggeving