Accountantscontrole
Bestuursverslag en Assurance
Gortemaker, Hans
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2016 - 90e jaargang editie 11
De betrokkenheid van de accountant bij het bestuursverslag (nieuwe term voor jaarverslag) was voorheen beperkt tot de zogenoemde aanwezigheidsen consistentietoets. Door het van kracht worden van de Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening moet de accountant nu nagaan of het bestuursverslag, in het licht van de tijdens de controle van de jaarrekening verkregen kennis en begrip omtrent de rechtspersoon en zijn omgeving, materiële onjuistheden bevat. Op grond van de huidige wet- en regelgeving behoeft geen assurance bij het bestuursverslag te worden gegeven. Toekomstige ontwikkelingen gaan duidelijk verder. Diverse stakeholders pleiten voor een vorm van zekerheid bij het bestuursverslag. Hierbij verdient het niveau van zekerheid en de daarbij behorende formulering aandacht. Een aantal (grote) ondernemingen laat reeds op vrijwillige basis assurance verschaffen aan informatie opgenomen in de jaarverslaggeving naast de controle van de jaarrekening.
Deze auteur publiceerde ook
Anderen downloaden ook deze publicaties
Schaik, Frans van | 2016
Downloads: 582
Externe verslaggeving
Schaik, Frans van | 2014
Downloads: 3.044
Externe verslaggeving
Duffhues, Dr. P.J.W. | 2002
Downloads: 2.143
Financiering
Speklé, Roland | 2002
Downloads: 10.147
Management Accounting
Bonnet, Marcel | Bruining, Hans | 2002
Downloads: 539
Management Accounting
Missioura, Drs. mr. O.V. | 2014
Downloads: 7.478
Bestuurlijke informatieve...
Kevelam, Wilfred | Laning, Drs. A. | 2013
Downloads: 2.549
Externe verslaggeving
Corbey, Prof. dr. ir. M.H. | Rosmalen, Drs. R. RC | 2014
Downloads: 3.031
Management Accounting
Boeijink, Drs. M. RA | Böhmer, Mr. S. | 2014
Downloads: 5.130
Externe verslaggeving
Ammelrooij, P. van MSc RA AAG | 2014
Downloads: 2.878
Externe verslaggeving