Accountantscontrole
Bestuursverslag en Assurance
Gortemaker, Hans
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2016 - 90e jaargang editie 11
De betrokkenheid van de accountant bij het bestuursverslag (nieuwe term voor jaarverslag) was voorheen beperkt tot de zogenoemde aanwezigheidsen consistentietoets. Door het van kracht worden van de Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening moet de accountant nu nagaan of het bestuursverslag, in het licht van de tijdens de controle van de jaarrekening verkregen kennis en begrip omtrent de rechtspersoon en zijn omgeving, materiële onjuistheden bevat. Op grond van de huidige wet- en regelgeving behoeft geen assurance bij het bestuursverslag te worden gegeven. Toekomstige ontwikkelingen gaan duidelijk verder. Diverse stakeholders pleiten voor een vorm van zekerheid bij het bestuursverslag. Hierbij verdient het niveau van zekerheid en de daarbij behorende formulering aandacht. Een aantal (grote) ondernemingen laat reeds op vrijwillige basis assurance verschaffen aan informatie opgenomen in de jaarverslaggeving naast de controle van de jaarrekening.
Deze auteur publiceerde ook
Anderen downloaden ook deze publicaties
Braam, Geert | Drost, Jacqueline | 2016
Downloads: 1.636
Corporate Governance
Corbey, Michael | Ortega Maldonado, Mayra | 2016
Downloads: 763
Management Accounting
Both, Jasper | Heusinkveld, Stefan | Taminiau, Yvette | 2016
Downloads: 1.050
Accountantscontrole
Bijlsma, Michiel | Veldhuizen, Sander van | Vogt, Benedikt | 2016
Downloads: 757
Financiering
Emanuels, Jim | 2016
Downloads: 979
Column
Baerdemaeker, Jolien De | Bruggeman, Werner | 2016
Downloads: 1.048
Management Accounting
Ven, Arco van de | Wilms, Imke | 2016
Downloads: 2.145
Bestuurlijke informatieve...
Postema, Jan | 2016
Downloads: 403
Organisatie & Managem...
Aalbers, Rick | McCarthy, Killian | 2016
Downloads: 597
Organisatie & Managem...
Nierop, Erjen van | Sloot, Laurens | Waal, André de | 2016
Downloads: 689
Marketing