Externe verslaggeving
De kernpunten uit de uitgebreide controleverklaring in relatie tot risico's in het bestuursverslag en de schattingen en oordelen in de toelichting
Brouwer, Arjan, Eimers, Peter, Langendijk, Henk
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2016 - 90e jaargang editie 12
Decennialang hebben accountants het oordeel bij de jaarrekening gecommuniceerd via standaardbewoordingen in de controleverklaringen. Stakeholders verwachten echter meer informatie van de accountant. Het beperkte inzicht in de werkzaamheden heeft mede bijgedragen aan de onvrede over het functioneren van accountants. De uitgebreide controleverklaring is een antwoord op deze informatiebehoefte van stakeholders. De kernpunten die worden gerapporteerd door de accountant geven de lezer van de jaarrekening nieuwe inzichten in het belang van de door de onderneming gerapporteerde kritische schattingen en risico’s. Andersom mag van de accountant worden verwacht dat hij meer dan gemiddeld aandacht heeft geschonken aan de meest kritische schattingen en risico’s bij de uitvoering van de controle. In dit artikel is onderzocht in welke mate de kernpunten in de uitgebreide controleverklaring overeenkomen met de genoemde risico’s in het bestuursverslag alsmede de kritische grondslagen en schattingen in de toelichting. Wij hebben de bestuursverslagen, jaarrekeningen en controleverklaringen over boekjaar 2015 onderzocht van de 50 ondernemingen die deel uitmaken van de AEX- en Midkap- index. Uit ons onderzoek blijkt dat de in de uitgebreide controleverklaring genoemde kernpunten vaak overeenkomen met de kritische grondslagen en schattingen zoals verwoord door het bestuur van ondernemingen in de toelichting. In slechts 10% van de gevallen komt een risico zoals opgenomen in het bestuursverslag terug als kernpunt in de uitgebreide controleverklaring.
Deze auteur publiceerde ook
Brouwer, Arjan | Eimers, Peter | Langendijk, Henk | 2016
Downloads: 1.683
Externe verslaggeving
Langendijk, Henk | Laning, Drs. A. | 2011
Downloads: 2.844
Accountantscontrole
Eimers, Peter | Nieuw Amerongen, Niels van | 2015
Downloads: 2.276
Bestuurlijke informatieve...
Grobbe, Rajesh | Langendijk, Henk | Laning, Anne | 2012
Downloads: 1.556
Externe verslaggeving
Brouwer, Drs. A.J. | Langendijk, Henk | 2013
Downloads: 5.089
Externe verslaggeving
Hurks, Paul | Langendijk, Henk | Nandram, Kavita | 2015
Downloads: 2.081
Externe verslaggeving
Brouwer, Arjan | Knoops, Chris | 2015
Downloads: 1.171
Externe verslaggeving
Brouwer, Arjan | 2015
Downloads: 2.035
Accountantscontrole
Eimers, Peter | Leeuwen, Oscar van | 2015
Downloads: 3.142
Bestuurlijke informatieve...
Langendijk, Henk | 2011
Downloads: 3.129
Externe verslaggeving
Anderen downloaden ook deze publicaties
Reimers AA CPA, Mr. drs. H.K.O. | 2010
Downloads: 1.303
Externe verslaggeving
Horn, Henri van | 2014
Downloads: 1.880
Management Accounting
Bots, Jan | 2014
Downloads: 2.093
Management Accounting
Roozen, Frans | 2014
Downloads: 1.202
Management Accounting
Bossert, Hans | Vosselman, Ed | 2014
Downloads: 4.643
Management Accounting
Ven, Arco van de | 2014
Downloads: 2.862
Management Accounting
Meer-Kooistra, Jeltje van der | 2014
Downloads: 4.963
Management Accounting
Meer-Kooistra, Jeltje van der | Vosselman, Ed | 2014
Downloads: 2.805
Management Accounting
Belt, Jan van den | Nillesen, Charlotte | 2014
Downloads: 2.712
Bestuurlijke informatieve...
Conijn, Fred | Rouwelaar, Hans ten | 2012
Downloads: 7.478
Management Accounting