Externe verslaggeving
Derivaten in Nederlandse jaarrekeningen
Roozen, Kees, Kamp, Bart
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2016 - 90e jaargang editie 12
Het gebruik van derivaten wordt vaak geassocieerd met het lopen van grote financiële risico’s, omdat vanwege de gedaalde marktrente veel rentederivaten een grote negatieve waarde hebben. Inzage in de reële waarde van derivaten is dan van belang. Als echter derivaten voor risico-afdekking (hedging) worden gebruikt, zien we in de praktijk dat bij toepassing van Nederlandse verslaggevingsregls derivaten voornamelijk tegen kostprijs worden gewaardeerd. Soms bevat die grondslag voor de vervolgwaarding ook een amortisatie van de kostprijs. Voor het mogen toepassen van hedge accounting moet onder andere hedgedocumentatie worden aangehouden. De Raad voor de Jaarverslaggeving geeft hiervoor verschillende mogelijkheden (generieke en individuele hedgedocumentatie). Hoewel geen verschil in uitkomst in vermogen en resultaat door de regelgeving wordt beoogd, vinden diverse ondernemingen het wel van belang om de gekozen vorm van hedgedocumentatie vrijwillig te vermelden in de toelichting. Ook voor derivaten (inclusief embedded derivaten die worden afgesplitst en) waarvoor geen hedge accounting wordt toegepast, wordt voornamelijk kostprijswaardering toegepast, zij het dat het afzonderlijk verwerken van embedded derivaten niet zo vaak voorkomt.
Deze auteur publiceerde ook
Roozen, Kees | Tas, Prof. Dr. L.G. van der | 2011
Downloads: 1.429
Externe verslaggeving
Kamp, Bart | Pelt, Victor van | 2014
Downloads: 1.471
Externe verslaggeving
Geffen, Cees van | Kamp, Bart | 2017
Downloads: 370
Externe verslaggeving
Blommaert, Jos | Kamp, Bart | 2015
Downloads: 1.276
Externe verslaggeving
Anderen downloaden ook deze publicaties
Bouwens, Jan | 2016
Downloads: 1.074
Accountantscontrole, Open...
Duiverman, Sytse | Nolder, Christine | 2016
Downloads: 738
Accountantscontrole, Open...
Raak, Jeroen van | Thürheimer, Ulrike | 2016
Downloads: 799
Accountantscontrole, Open...
Buuren, Joost van | Wong, Annie | 2016
Downloads: 1.519
Accountantscontrole, Open...
Buuren, Joost van | 2015
Downloads: 9.075
Accountantscontrole
Wallage, Philip | 2016
Downloads: 966
Accountantscontrole, Open...
Buijink, Willem | 2016
Downloads: 805
Column, Open Access
Crom, Ben | Kamminga, Pieter | Willemse, Stijn | 2016
Downloads: 865
Management Accounting
Dassen, Roger | 2016
Downloads: 1.071
Column