Externe verslaggeving
Derivaten in Nederlandse jaarrekeningen
Roozen, Kees, Kamp, Bart
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2016 - 90e jaargang editie 12
Het gebruik van derivaten wordt vaak geassocieerd met het lopen van grote financiële risico’s, omdat vanwege de gedaalde marktrente veel rentederivaten een grote negatieve waarde hebben. Inzage in de reële waarde van derivaten is dan van belang. Als echter derivaten voor risico-afdekking (hedging) worden gebruikt, zien we in de praktijk dat bij toepassing van Nederlandse verslaggevingsregls derivaten voornamelijk tegen kostprijs worden gewaardeerd. Soms bevat die grondslag voor de vervolgwaarding ook een amortisatie van de kostprijs. Voor het mogen toepassen van hedge accounting moet onder andere hedgedocumentatie worden aangehouden. De Raad voor de Jaarverslaggeving geeft hiervoor verschillende mogelijkheden (generieke en individuele hedgedocumentatie). Hoewel geen verschil in uitkomst in vermogen en resultaat door de regelgeving wordt beoogd, vinden diverse ondernemingen het wel van belang om de gekozen vorm van hedgedocumentatie vrijwillig te vermelden in de toelichting. Ook voor derivaten (inclusief embedded derivaten die worden afgesplitst en) waarvoor geen hedge accounting wordt toegepast, wordt voornamelijk kostprijswaardering toegepast, zij het dat het afzonderlijk verwerken van embedded derivaten niet zo vaak voorkomt.
Deze auteur publiceerde ook
Roozen, Kees | Tas, Prof. Dr. L.G. van der | 2011
Downloads: 1.155
Externe verslaggeving
Kamp, Bart | Pelt, Victor van | 2014
Downloads: 1.283
Externe verslaggeving
Geffen, Cees van | Kamp, Bart | 2017
Downloads: 47
Externe verslaggeving
Blommaert, Jos | Kamp, Bart | 2015
Downloads: 1.096
Externe verslaggeving
Anderen downloaden ook deze publicaties
Bouwens, Jan | 2016
Downloads: 923
Accountantscontrole, Open...
Eimers RA, Dr. P.W.A. | 2006
Downloads: 2.353
Accountantscontrole
Duiverman, Sytse | Nolder, Christine | 2016
Downloads: 647
Accountantscontrole, Open...
Raak, Jeroen van | Thürheimer, Ulrike | 2016
Downloads: 626
Accountantscontrole, Open...
Buuren, Joost van | Wong, Annie | 2016
Downloads: 1.368
Accountantscontrole, Open...
Buuren, Joost van | 2015
Downloads: 8.630
Accountantscontrole
Wallage, Philip | 2016
Downloads: 829
Accountantscontrole, Open...
Buijink, Willem | 2016
Downloads: 674
Column, Open Access
Crom, Ben | Kamminga, Pieter | Willemse, Stijn | 2016
Downloads: 656
Management Accounting