Externe verslaggeving
Voorzieningen in de jaarrekening
Hoogendoorn, Martin, Wel, Frans van der, Kadric, Haris
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2016 - 90e jaargang editie 12
In de jaarrekeningen van de grootste Europese ondernemingen zijn voorzieningen een belangrijke post. Naast de in het verleden ook veelvuldig voorkomende reorganisatievoorzieningen zien we ‘nieuwe’ voorzieningen verschijnen, die vooral te maken hebben met aansprakelijkheid, ontmanteling en herstel, en milieu. De mutaties in de voorzieningen hebben soms een belangrijke invloed op het resultaat. Niet altijd voldoet de informatieverschaffing aan de eisen die IAS 37 stelt, in het bijzonder niet op het punt van de vermelding van de looptijd. Ook verbeteringen zijn mogelijk rondom de vermelding van onzekerheden betreffende de omvang of timing van voorzieningen. Voorts lijken ons de disconteringsvoeten soms te hoog, hetgeen tot een te lage waardering van de voorziening kan leiden.
Deze auteur publiceerde ook
Hoogendoorn, Martin | Rijsenbilt, Antoinette | Stout, Matthias | Vos, Nees de | 2017
Downloads: 331
Externe verslaggeving
Wel, Frans van der | 2012
Downloads: 916
Externe verslaggeving
Wel, Frans van der | 2014
Downloads: 1.488
Externe verslaggeving
Wel, Frans van der | 2017
Downloads: 91
Accountantscontrole
Hoogendoorn, Martin | Vergoossen, Ruud | Wallage, Philip | 2012
Downloads: 1.413
Overige vakgebieden
Hoogendoorn, Martin | 2016
Downloads: 2.577
Externe verslaggeving
Anderen downloaden ook deze publicaties
Vergoossen, Ruud | 2015
Downloads: 1.391
Column
Hurks, Paul | Langendijk, Henk | Nandram, Kavita | 2015
Downloads: 2.081
Externe verslaggeving
Camfferman, Kees | Marra, Teye | 2015
Downloads: 2.265
Externe verslaggeving
Feijter, Ronald de | Tas, Leo van der | 2015
Downloads: 875
Externe verslaggeving
Blommaert, Jos | Kamp, Bart | 2015
Downloads: 1.568
Externe verslaggeving
Backhuijs, Jan | Heer, Wietse de | Hoeven, Ralph ter | 2015
Downloads: 1.832
Externe verslaggeving
Schaik, Frans van | 2016
Downloads: 582
Externe verslaggeving
Hoeven, Ralph ter | 2016
Downloads: 1.955
Externe verslaggeving