Externe verslaggeving
Voorzieningen in de jaarrekening
Hoogendoorn, Martin, Wel, Frans van der, Kadric, Haris
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2016 - 90e jaargang editie 12
In de jaarrekeningen van de grootste Europese ondernemingen zijn voorzieningen een belangrijke post. Naast de in het verleden ook veelvuldig voorkomende reorganisatievoorzieningen zien we ‘nieuwe’ voorzieningen verschijnen, die vooral te maken hebben met aansprakelijkheid, ontmanteling en herstel, en milieu. De mutaties in de voorzieningen hebben soms een belangrijke invloed op het resultaat. Niet altijd voldoet de informatieverschaffing aan de eisen die IAS 37 stelt, in het bijzonder niet op het punt van de vermelding van de looptijd. Ook verbeteringen zijn mogelijk rondom de vermelding van onzekerheden betreffende de omvang of timing van voorzieningen. Voorts lijken ons de disconteringsvoeten soms te hoog, hetgeen tot een te lage waardering van de voorziening kan leiden.
Deze auteur publiceerde ook
Hoogendoorn, Martin | Rijsenbilt, Antoinette | Stout, Matthias | Vos, Nees de | 2017
Downloads: 649
Externe verslaggeving
Wel, Frans van der | 2012
Downloads: 1.313
Externe verslaggeving
Wel, Frans van der | 2014
Downloads: 1.769
Externe verslaggeving
Wel, Frans van der | 2017
Downloads: 405
Accountantscontrole
Hoogendoorn, Martin | Vergoossen, Ruud | Wallage, Philip | 2012
Downloads: 1.682
Overige vakgebieden
Hoogendoorn, Martin | 2016
Downloads: 2.326
Externe verslaggeving
Anderen downloaden ook deze publicaties
Hoeven, Ralph ter | Kevelam, Wilfred | Laning, Anne | 2016
Downloads: 1.227
Externe verslaggeving
Knoops, Chris | 2016
Downloads: 772
Column
Camfferman, Kees | 2016
Downloads: 1.850
Externe verslaggeving
Bruin, Chantal de | Dannenberg, Alidus | Epe, Peter | 2016
Downloads: 1.217
Externe verslaggeving
Gortemaker, Hans | 2016
Downloads: 1.002
Accountantscontrole
Bos, Auke de | Camfferman, Kees | 2016
Downloads: 752
Externe verslaggeving
Hoeven, Ralph ter | Huttenhuis, Job | 2016
Downloads: 784
Externe verslaggeving
Jullens, Dennis | Roelofsen, Erik | 2016
Downloads: 564
Externe verslaggeving
Backhuijs, Jan | Vergoossen, Ruud | Vos, Nees de | 2016
Downloads: 628
Externe verslaggeving
Kamp, Bart | Roozen, Kees | 2016
Downloads: 1.231
Externe verslaggeving