Externe verslaggeving
Voorzieningen in de jaarrekening
Hoogendoorn, Martin, Wel, Frans van der, Kadric, Haris
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2016 - 90e jaargang editie 12
In de jaarrekeningen van de grootste Europese ondernemingen zijn voorzieningen een belangrijke post. Naast de in het verleden ook veelvuldig voorkomende reorganisatievoorzieningen zien we ‘nieuwe’ voorzieningen verschijnen, die vooral te maken hebben met aansprakelijkheid, ontmanteling en herstel, en milieu. De mutaties in de voorzieningen hebben soms een belangrijke invloed op het resultaat. Niet altijd voldoet de informatieverschaffing aan de eisen die IAS 37 stelt, in het bijzonder niet op het punt van de vermelding van de looptijd. Ook verbeteringen zijn mogelijk rondom de vermelding van onzekerheden betreffende de omvang of timing van voorzieningen. Voorts lijken ons de disconteringsvoeten soms te hoog, hetgeen tot een te lage waardering van de voorziening kan leiden.
Deze auteur publiceerde ook
Brenkelen, Jildit van | Brouwer, Arjan | Hoogendoorn, Martin | 2017
Downloads: 99
Externe verslaggeving
Hoogendoorn, Martin | Rijsenbilt, Antoinette | Stout, Matthias | Vos, Nees de | 2017
Downloads: 790
Externe verslaggeving
Wel, Frans van der | 2012
Downloads: 1.313
Externe verslaggeving
Wel, Frans van der | 2014
Downloads: 1.769
Externe verslaggeving
Wel, Frans van der | 2017
Downloads: 476
Accountantscontrole
Hoogendoorn, Martin | Vergoossen, Ruud | Wallage, Philip | 2012
Downloads: 1.682
Overige vakgebieden
Hoogendoorn, Martin | 2016
Downloads: 2.481
Externe verslaggeving
Anderen downloaden ook deze publicaties
Roozen, Kees | Tas, Prof. Dr. L.G. van der | 2011
Downloads: 1.150
Externe verslaggeving
Camfferman, Kees | 2016
Downloads: 1.961
Externe verslaggeving
Brouwer, Arjan | Eimers, Peter | Langendijk, Henk | 2016
Downloads: 869
Externe verslaggeving
Brouwer, Arjan | Eimers, Peter | Langendijk, Henk | 2016
Downloads: 1.641
Externe verslaggeving
Bruin, Chantal de | Dannenberg, Alidus | Epe, Peter | 2016
Downloads: 1.356
Externe verslaggeving
Backhuijs, Jan | Heer, Wietse de | Hoeven, Ralph ter | 2015
Downloads: 2.018
Externe verslaggeving
Gürkan, Hasan | Hoeven, Ralph ter | 2015
Downloads: 1.131
Externe verslaggeving
J. A. Burggraaff | 1979
Downloads: 142