Externe verslaggeving
Toelichting van waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen
Bos, Auke de, Camfferman, Kees
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2016 - 90e jaargang editie 12
De wijze waarop ondernemingen informatie geven over de toegepaste waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen (‘accounting policies’) wordt bekritiseerd. De kritiek betreft dat er teveel standaardteksten worden gebruikt, dat de informatie te weinig specifiek is en daarmee de toelichting beperkt informatief zou zijn. In dit artikel doen wij verslag van een onderzoek naar de praktijk van de toelichting van accounting policies ten aanzien van een viertal onderwerpen, te weten: omzetverantwoording, materiële vaste activa (‘property, plant & equipment’), bedrijfscombinaties (‘business combinations’) en hedge accounting. Het onderzoek richt zich op een groep beursgenoteerde ondernemingen uit Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Wij stellen vast dat in de praktijk inderdaad vaak standaardteksten worden gebruikt, maar met behulp van voorbeelden laten wij zien dat sommige ondernemingen er in slagen meer ondernemingsspecifieke teksten te schrijven met een hogere informatiewaarde. Wij zien op beperkte schaal dat ondernemingen de structuur van hun grondslagentoelichting zo proberen te kiezen dat deze gemakkelijker toegankelijk wordt.
Deze auteur publiceerde ook
Backhuijs, Jan | Camfferman, Kees | 2012
Downloads: 1.497
Externe verslaggeving
Camfferman, Kees | 2016
Downloads: 1.629
Externe verslaggeving
Bos, Auke de | 2002
Downloads: 4.498
Externe verslaggeving
Camfferman, Kees | Marra, Teye | 2015
Downloads: 2.451
Externe verslaggeving
Bos, Auke de | Strating, Henk | 2014
Downloads: 4.930
Accountantscontrole
Bos, Auke de | 2008
Downloads: 5.063
Externe verslaggeving
Bos, Auke de | Edelman, Henk | Jans-van Wieringen, Marlène | Scheffe, Johan | 2012
Downloads: 1.300
Externe verslaggeving
Bos, Auke de | Lückerath-Rovers, Drs. M. | Scheltema, Margot | 2010
Downloads: 1.114
Corporate Governance
Camfferman, Kees | 2015
Downloads: 2.032
Externe verslaggeving
Bos, Auke de | Lückerath-Rovers, Drs. M. | Quadackers, Luc | 2008
Downloads: 1.973
Corporate Governance
Anderen downloaden ook deze publicaties
Missioura, Drs. mr. O.V. | 2014
Downloads: 7.478
Bestuurlijke informatieve...
Kevelam, Wilfred | Laning, Drs. A. | 2013
Downloads: 2.549
Externe verslaggeving
Corbey, Prof. dr. ir. M.H. | Rosmalen, Drs. R. RC | 2014
Downloads: 3.031
Management Accounting
Boeijink, Drs. M. RA | Böhmer, Mr. S. | 2014
Downloads: 5.130
Externe verslaggeving
Ammelrooij, P. van MSc RA AAG | 2014
Downloads: 2.878
Externe verslaggeving
Arnold, Drs. C.A. RA | 2014
Downloads: 7.520
Externe verslaggeving
Aalbers, Hendrik Leendert | Dolfsma, Wilfred | 2014
Downloads: 2.172
Organisatie & Managem...
Belt, Jan van den | Nillesen, Charlotte | 2014
Downloads: 2.812
Bestuurlijke informatieve...
Burgers, Irene | Meer-Kooistra, Jeltje van der | 2014
Downloads: 2.736
Management Accounting
Braam, Geert | 2014
Downloads: 1.877
Externe verslaggeving