Externe verslaggeving
Toelichting van waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen
Bos, Auke de, Camfferman, Kees
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2016 - 90e jaargang editie 12
De wijze waarop ondernemingen informatie geven over de toegepaste waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen (‘accounting policies’) wordt bekritiseerd. De kritiek betreft dat er teveel standaardteksten worden gebruikt, dat de informatie te weinig specifiek is en daarmee de toelichting beperkt informatief zou zijn. In dit artikel doen wij verslag van een onderzoek naar de praktijk van de toelichting van accounting policies ten aanzien van een viertal onderwerpen, te weten: omzetverantwoording, materiële vaste activa (‘property, plant & equipment’), bedrijfscombinaties (‘business combinations’) en hedge accounting. Het onderzoek richt zich op een groep beursgenoteerde ondernemingen uit Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Wij stellen vast dat in de praktijk inderdaad vaak standaardteksten worden gebruikt, maar met behulp van voorbeelden laten wij zien dat sommige ondernemingen er in slagen meer ondernemingsspecifieke teksten te schrijven met een hogere informatiewaarde. Wij zien op beperkte schaal dat ondernemingen de structuur van hun grondslagentoelichting zo proberen te kiezen dat deze gemakkelijker toegankelijk wordt.
Deze auteur publiceerde ook
Backhuijs, Jan | Camfferman, Kees | 2012
Downloads: 1.497
Externe verslaggeving
Camfferman, Kees | 2016
Downloads: 1.850
Externe verslaggeving
Bos, Auke de | 2002
Downloads: 1.674
Externe verslaggeving
Camfferman, Kees | Marra, Teye | 2015
Downloads: 2.543
Externe verslaggeving
Bos, Auke de | Strating, Henk | 2014
Downloads: 1.469
Accountantscontrole
Bos, Auke de | 2008
Downloads: 1.355
Externe verslaggeving
Bos, Auke de | Edelman, Henk | Jans-van Wieringen, Marlène | Scheffe, Johan | 2012
Downloads: 1.492
Externe verslaggeving
Bos, Auke de | Lückerath-Rovers, Drs. M. | Scheltema, Margot | 2010
Downloads: 468
Corporate Governance
Camfferman, Kees | 2015
Downloads: 651
Externe verslaggeving
Bos, Auke de | Lückerath-Rovers, Drs. M. | Quadackers, Luc | 2008
Downloads: 473
Corporate Governance
Anderen downloaden ook deze publicaties
Hoeven, Ralph ter | Kevelam, Wilfred | Laning, Anne | 2016
Downloads: 1.227
Externe verslaggeving
Knoops, Chris | 2016
Downloads: 772
Column
Camfferman, Kees | 2016
Downloads: 1.850
Externe verslaggeving
Bruin, Chantal de | Dannenberg, Alidus | Epe, Peter | 2016
Downloads: 1.217
Externe verslaggeving
Gortemaker, Hans | 2016
Downloads: 1.002
Accountantscontrole
Hoogendoorn, Martin | Kadric, Haris | Wel, Frans van der | 2016
Downloads: 1.564
Externe verslaggeving
Hoeven, Ralph ter | Huttenhuis, Job | 2016
Downloads: 784
Externe verslaggeving
Jullens, Dennis | Roelofsen, Erik | 2016
Downloads: 564
Externe verslaggeving
Backhuijs, Jan | Vergoossen, Ruud | Vos, Nees de | 2016
Downloads: 628
Externe verslaggeving
Kamp, Bart | Roozen, Kees | 2016
Downloads: 1.231
Externe verslaggeving