Externe verslaggeving
Toelichting van waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen
Bos, Auke de, Camfferman, Kees
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2016 - 90e jaargang editie 12
De wijze waarop ondernemingen informatie geven over de toegepaste waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen (‘accounting policies’) wordt bekritiseerd. De kritiek betreft dat er teveel standaardteksten worden gebruikt, dat de informatie te weinig specifiek is en daarmee de toelichting beperkt informatief zou zijn. In dit artikel doen wij verslag van een onderzoek naar de praktijk van de toelichting van accounting policies ten aanzien van een viertal onderwerpen, te weten: omzetverantwoording, materiële vaste activa (‘property, plant & equipment’), bedrijfscombinaties (‘business combinations’) en hedge accounting. Het onderzoek richt zich op een groep beursgenoteerde ondernemingen uit Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Wij stellen vast dat in de praktijk inderdaad vaak standaardteksten worden gebruikt, maar met behulp van voorbeelden laten wij zien dat sommige ondernemingen er in slagen meer ondernemingsspecifieke teksten te schrijven met een hogere informatiewaarde. Wij zien op beperkte schaal dat ondernemingen de structuur van hun grondslagentoelichting zo proberen te kiezen dat deze gemakkelijker toegankelijk wordt.
Deze auteur publiceerde ook
Backhuijs, Jan | Camfferman, Kees | 2012
Downloads: 455
Externe verslaggeving
Camfferman, Kees | 2016
Downloads: 1.961
Externe verslaggeving
Bos, Auke de | 2002
Downloads: 1.773
Externe verslaggeving
Backhuijs, Jan | Camfferman, Kees | Oudshoorn, Louise | 2017
Downloads: 39
Externe verslaggeving
Camfferman, Kees | Marra, Teye | 2015
Downloads: 1.378
Externe verslaggeving
Bos, Auke de | Strating, Henk | 2014
Downloads: 1.646
Accountantscontrole
Bos, Auke de | 2008
Downloads: 1.614
Externe verslaggeving
Bos, Auke de | Edelman, Henk | Jans-van Wieringen, Marlène | Scheffe, Johan | 2012
Downloads: 484
Externe verslaggeving
Bos, Auke de | Lückerath-Rovers, Drs. M. | Scheltema, Margot | 2010
Downloads: 561
Corporate Governance
Camfferman, Kees | 2015
Downloads: 735
Externe verslaggeving
Anderen downloaden ook deze publicaties
Bouwens, Jan | 2016
Downloads: 923
Accountantscontrole, Open...
Eimers RA, Dr. P.W.A. | 2006
Downloads: 2.337
Accountantscontrole
Duiverman, Sytse | Nolder, Christine | 2016
Downloads: 645
Accountantscontrole, Open...
Raak, Jeroen van | Thürheimer, Ulrike | 2016
Downloads: 626
Accountantscontrole, Open...
Buuren, Joost van | Wong, Annie | 2016
Downloads: 1.363
Accountantscontrole, Open...
Buuren, Joost van | 2015
Downloads: 8.612
Accountantscontrole
Wallage, Philip | 2016
Downloads: 822
Accountantscontrole, Open...
Buijink, Willem | 2016
Downloads: 674
Column, Open Access
Crom, Ben | Kamminga, Pieter | Willemse, Stijn | 2016
Downloads: 656
Management Accounting