Externe verslaggeving
Toelichting van waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen
Bos, Auke de, Camfferman, Kees
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2016 - 90e jaargang editie 12
De wijze waarop ondernemingen informatie geven over de toegepaste waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen (‘accounting policies’) wordt bekritiseerd. De kritiek betreft dat er teveel standaardteksten worden gebruikt, dat de informatie te weinig specifiek is en daarmee de toelichting beperkt informatief zou zijn. In dit artikel doen wij verslag van een onderzoek naar de praktijk van de toelichting van accounting policies ten aanzien van een viertal onderwerpen, te weten: omzetverantwoording, materiële vaste activa (‘property, plant & equipment’), bedrijfscombinaties (‘business combinations’) en hedge accounting. Het onderzoek richt zich op een groep beursgenoteerde ondernemingen uit Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Wij stellen vast dat in de praktijk inderdaad vaak standaardteksten worden gebruikt, maar met behulp van voorbeelden laten wij zien dat sommige ondernemingen er in slagen meer ondernemingsspecifieke teksten te schrijven met een hogere informatiewaarde. Wij zien op beperkte schaal dat ondernemingen de structuur van hun grondslagentoelichting zo proberen te kiezen dat deze gemakkelijker toegankelijk wordt.
Deze auteur publiceerde ook
Backhuijs, Jan | Camfferman, Kees | 2012
Downloads: 1.497
Externe verslaggeving
Camfferman, Kees | 2016
Downloads: 1.355
Externe verslaggeving
Bos, Auke de | 2002
Downloads: 4.453
Externe verslaggeving
Camfferman, Kees | Marra, Teye | 2015
Downloads: 2.265
Externe verslaggeving
Bos, Auke de | Strating, Henk | 2014
Downloads: 4.746
Accountantscontrole
Bos, Auke de | 2008
Downloads: 4.777
Externe verslaggeving
Bos, Auke de | Edelman, Henk | Jans-van Wieringen, Marlène | Scheffe, Johan | 2012
Downloads: 1.300
Externe verslaggeving
Bos, Auke de | Lückerath-Rovers, Drs. M. | Scheltema, Margot | 2010
Downloads: 1.114
Corporate Governance
Camfferman, Kees | 2015
Downloads: 2.032
Externe verslaggeving
Bos, Auke de | Lückerath-Rovers, Drs. M. | Quadackers, Luc | 2008
Downloads: 1.886
Corporate Governance
Anderen downloaden ook deze publicaties
Vergoossen, Ruud | 2015
Downloads: 1.391
Column
Hurks, Paul | Langendijk, Henk | Nandram, Kavita | 2015
Downloads: 2.081
Externe verslaggeving
Camfferman, Kees | Marra, Teye | 2015
Downloads: 2.265
Externe verslaggeving
Feijter, Ronald de | Tas, Leo van der | 2015
Downloads: 875
Externe verslaggeving
Blommaert, Jos | Kamp, Bart | 2015
Downloads: 1.568
Externe verslaggeving
Backhuijs, Jan | Heer, Wietse de | Hoeven, Ralph ter | 2015
Downloads: 1.832
Externe verslaggeving
Schaik, Frans van | 2016
Downloads: 582
Externe verslaggeving
Hoeven, Ralph ter | 2016
Downloads: 1.955
Externe verslaggeving