Corporate Governance
De complexe verhouding tussen transparantie en vertrouwen in toezicht
Vries, Femke de
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2017 - 91e jaargang editie 1/2
De afgelopen jaren is de roep om transparantie in de maatschappij toegenomen. Vaak is daarbij de veronderstelling dat meer transparantie automatisch bijdraagt aan meer vertrouwen. Toch is de behoefte aan meer transparantie niet onomstreden. Verschillende auteurs wijzen er op dat transparantie juist het vertrouwen kan aantasten en kan leiden tot onzekerheid. In dit artikel wordt onderzocht wat de roep om meer transparantie betekent voor het vertrouwen in de publieke toezichthouder. Daarbij wordt ingegaan op de achtergrond van de roep om transparantie, op het belang van vertrouwen in de toezichthouder en op de relatie tussen transparantie en vertrouwen in toezicht.
Deze auteur publiceerde ook
Anderen downloaden ook deze publicaties
Knoops, Chris | 2016
Downloads: 1.066
Column
Rijsenbilt, Antoinette | Volberda, Henk | Weerdt, Niels van der | Wegen, Fedde van | 2017
Downloads: 1.232
Organisatie & Managem...
Hosseinpour, Marzie | Jans, Mieke | 2017
Downloads: 1.212
Bestuurlijke informatieve...
Benedictus, Roelfke | Boersma, Margreet | Rutkens-Oudman, Linda | Tulder, Rob van | 2017
Downloads: 324
Accountantscontrole
Hoeven, Ralph ter | Kevelam, Wilfred | Laning, Anne | 2016
Downloads: 1.508
Externe verslaggeving