Organisatie & Management
Kwaliteit van mkb-accountantskantoren: een stakeholderbenadering
Weerdt, Niels van der, Rijsenbilt, Antoinette, Volberda, Henk, Wegen, Fedde van
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2017 - 91e jaargang editie 1/2
Rapportages die worden voorzien van een accountantsverklaring zijn onderworpen aan strenge kwaliteitseisen. Datzelfde geldt voor de controle- en samenstelprocessen als zodanig. Kwaliteit gaat echter over meer dan procedures en standaarden. Een accountantskantoor heeft diverse stakeholders die elk hun eigen perceptie en oordeel over kwaliteit hebben. Zij beoordelen de kwaliteit van het kantoor op geheel andere gronden dan bijvoorbeeld de toetsingseisen van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA). In dit artikel ontwikkelen we het begrip ‘organisatiekwaliteit’ voor mkb-accountantskantoren en maken daarbij onderscheid naar vier typen stakeholders: de vennoten, de accountants, de ondernemers en de ‘gebruikers’ van de rapportages. Daarmee krijgt het management handvatten om de kwaliteit van de organisatie te verbeteren en indirect ook de kwaliteit van rapportages en controle- en samenstelprocessen. We beschrijven verschillende benaderingen om daar invulling aan te geven.
Deze auteur publiceerde ook
Hoogendoorn, Martin | Rijsenbilt, Antoinette | Stout, Matthias | Vos, Nees de | 2017
Downloads: 510
Externe verslaggeving
Volberda, Henk | 2015
Downloads: 1.893
Column
De Man, Ard-Pieter | Stienstra, Drs. Marten | Volberda, Henk | 2002
Downloads: 1.730
Organisatie & Managem...
Mandele, Martijn van der | Volberda, Henk | Weerdt, Niels van der | 2015
Downloads: 3.518
Accountantscontrole
Rijsenbilt, Antoinette | 2017
Downloads: 304
Organisatie & Managem...
Volberda, Henk | 2008
Downloads: 1.790
Organisatie & Managem...
Rijsenbilt, Antoinette | Volberda, Henk | Weerdt, Niels van der | 2016
Downloads: 3.003
Organisatie & Managem...
Volberda, Henk | 2017
Downloads: 755
Column
Anderen downloaden ook deze publicaties
Majoor, Dr. G.C.M. | 2013
Downloads: 1.732
Accountantscontrole
Litjens, Robin | Vergoossen, Prof. Dr. R.G.A. | 2012
Downloads: 4.759
Accountantscontrole
Maas, Karen | 2011
Downloads: 1.730
Overige vakgebieden
Maas, Karen | 2013
Downloads: 1.301
Bestuurlijke informatieve...
Kaptein, Prof. Dr. M. | Wallage, Prof. Dr. Ph. | 2010
Downloads: 4.170
Accountantscontrole
Beest, Ferdy van | Knoops, Chris | 2014
Downloads: 3.264
Externe verslaggeving
Conijn, Fred | Rouwelaar, Hans ten | 2012
Downloads: 7.801
Management Accounting
Bouwens, Jan | 2015
Downloads: 1.721
Accountantscontrole
Berghman, Liselore | Taminiau, Yvette | 2011
Downloads: 2.314
Organisatie & Managem...
Roos, Drs. A.R. | 2012
Downloads: 1.976
Overige vakgebieden