Organisatie & Management
Kwaliteit van mkb-accountantskantoren: een stakeholderbenadering
Weerdt, Niels van der, Rijsenbilt, Antoinette, Volberda, Henk, Wegen, Fedde van
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2017 - 91e jaargang editie 1/2
Rapportages die worden voorzien van een accountantsverklaring zijn onderworpen aan strenge kwaliteitseisen. Datzelfde geldt voor de controle- en samenstelprocessen als zodanig. Kwaliteit gaat echter over meer dan procedures en standaarden. Een accountantskantoor heeft diverse stakeholders die elk hun eigen perceptie en oordeel over kwaliteit hebben. Zij beoordelen de kwaliteit van het kantoor op geheel andere gronden dan bijvoorbeeld de toetsingseisen van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA). In dit artikel ontwikkelen we het begrip ‘organisatiekwaliteit’ voor mkb-accountantskantoren en maken daarbij onderscheid naar vier typen stakeholders: de vennoten, de accountants, de ondernemers en de ‘gebruikers’ van de rapportages. Daarmee krijgt het management handvatten om de kwaliteit van de organisatie te verbeteren en indirect ook de kwaliteit van rapportages en controle- en samenstelprocessen. We beschrijven verschillende benaderingen om daar invulling aan te geven.
Deze auteur publiceerde ook
Hoogendoorn, Martin | Rijsenbilt, Antoinette | Stout, Matthias | Vos, Nees de | 2017
Downloads: 649
Externe verslaggeving
De Man, Ard-Pieter | Stienstra, Drs. Marten | Volberda, Henk | 2002
Downloads: 434
Organisatie & Managem...
Mandele, Martijn van der | Volberda, Henk | Weerdt, Niels van der | 2015
Downloads: 1.160
Accountantscontrole
Rijsenbilt, Antoinette | 2017
Downloads: 407
Organisatie & Managem...
Volberda, Henk | 2008
Downloads: 383
Organisatie & Managem...
Rijsenbilt, Antoinette | Volberda, Henk | Weerdt, Niels van der | 2016
Downloads: 2.025
Organisatie & Managem...
Volberda, Henk | 2017
Downloads: 974
Column
Anderen downloaden ook deze publicaties
Douma, Jidde | Maas, Drs. V.S. | Rinsum, Drs. M. van | 2012
Downloads: 1.018
Management Accounting
Hartog, Deanne N. den | Hoogh, Annebel H. B. de | Kalshoven, Karianne | 2010
Downloads: 483
Organisatie & Managem...
Vosselman, Prof. Dr. E.G.J. | 2012
Downloads: 1.545
Overige vakgebieden
Swijnenburg, Jaap | 2012
Downloads: 660
Accountantscontrole
Rijsenbilt, Antoinette | 2017
Downloads: 407
Organisatie & Managem...
Hoogendoorn, Martin | Rijsenbilt, Antoinette | Stout, Matthias | Vos, Nees de | 2017
Downloads: 649
Externe verslaggeving
Schoute, Drs. M. | With, Drs. E. de | 2006
Downloads: 304
Management Accounting
Aalbers, Hendrik Leendert | Dolfsma, Wilfred | 2014
Downloads: 2.172
Organisatie & Managem...
Volberda, Henk | 2008
Downloads: 383
Organisatie & Managem...