Management Accounting
Bevordering informatiedeling door toepassing van accountingconcepten
Bouwens, Jan, Kroos, Peter
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2017 - 91e jaargang editie 1/2
Hoe kunnen we de medewerker overhalen om de baas te vertellen welk prestatieniveau hij kan halen? In dit artikel laten we zien dat accounting twee concepten biedt die medewerkers stimuleren aan de baas te vertellen wat voor prestaties zij kunnen leveren met de middelen die het bedrijf aan hen beschikbaar stelt om deze prestatie(s) neer te zetten. We betogen dat dit het accountingconcept residual income is als het om investeringen gaat, terwijl beloningen op basis van door de medewerker afgegeven forecasts bevorderen dat de medewerker een juiste schatting geeft van welke verkopen hij in staat is neer te zetten. We schrijven dit artikel omdat de bekendheid van deze concepten in relatie tot hun effecten nauwelijks in de tekstboeken zijn beschreven en er ook nauwelijks wetenschappelijk onderzoek beschikbaar is dat de werking ervan beschrijft.
Deze auteur publiceerde ook
Bouwens, Jan | 2016
Downloads: 923
Accountantscontrole, Open...
Bouwens, Jan | 2015
Downloads: 591
Accountantscontrole
Bouwens, Jan | 2017
Downloads: 100
Accountantscontrole
Bouwens, Jan | 2016
Downloads: 963
Accountantscontrole
Anderen downloaden ook deze publicaties
de Redactie | 2017
Downloads: 938
Accountantscontrole
Mourik, Oscar van | 2017
Downloads: 997
Accountantscontrole
Redactie | 2017
Downloads: 423
Accountantscontrole
Emmerik, Hans van | Have, Wouter D. ten | Huijsmans, Anne-Bregje | Millenaar, Leonard | Vernooij, Cornell | Westhof, Joris | 2017
Downloads: 968
Accountantscontrole
de Redactie | 2017
Downloads: 249
Accountantscontrole
Wel, Frans van der | 2017
Downloads: 476
Accountantscontrole
Van de redactie | 2017
Downloads: 188
Accountantscontrole
Grabner, Isabella | Moers, Frank | 2016
Downloads: 709
Accountantscontrole
Thibodeau, Jay C. | Wallage, Philip | 2016
Downloads: 674
Accountantscontrole
Redactie | 2016
Downloads: 452
Accountantscontrole