Externe verslaggeving
Conservatisme en het conceptual framework van de IASB
Vandemaele, Sigrid, Janssen, Ellen
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2017 - 91e jaargang editie 1/2
Over de plaats van het voorzichtigheidsbeginsel binnen het Conceptual Framework (CF) is, in het kader van de voorstellen tot wijziging van het CF, veel discussie geweest, met name vanuit de EU, en dit vanwege de wens om een zeker ‘conservatisme’ in Jnanciële overzichten te behouden. In deze bijdrage wordt ingegaan op het concept ‘accounting conservatisme’ en wordt aandacht besteed aan de belangrijkste elementen binnen het CF die bijdragen aan conservatisme in Jnanciële overzichten. Naast een behandeling van het voorzichtigheidsbeginsel wordt er vooral aandacht besteed aan de deJnitie van activa als bron van conservatisme.
Deze auteur publiceerde ook
Anderen downloaden ook deze publicaties
Kamerling, Robert | Veldhuizen, Robbert | 2009
Downloads: 1.982
Bestuurlijke informatieve...
Balogh, Drs. Rudy | Veen-Dirks, Dr. ir. P.M.G van | 2010
Downloads: 1.570
Management Accounting
Brouwer, Arjan | 2016
Downloads: 1.648
Externe verslaggeving
Nijssen, Paul | Ridder, Dr. W.P. de | 2008
Downloads: 1.456
Bestuurlijke informatieve...
Janssen, Boudewijn | 2015
Downloads: 1.371
Corporate Governance
Vosselman, Prof. Dr. E.G.J. | 2007
Downloads: 1.395
Management Accounting
Steen, Martijn van der | 2016
Downloads: 777
Management Accounting
Vries, Femke de | 2017
Downloads: 573
Corporate Governance
Mourik, Oscar van | 2017
Downloads: 527
Accountantscontrole
Groenewegen, Prof. Dr. J.P.M. | 2007
Downloads: 1.431
Management Accounting