Externe verslaggeving
Conservatisme en het conceptual framework van de IASB
Vandemaele, Sigrid, Janssen, Ellen
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2017 - 91e jaargang editie 1/2
Over de plaats van het voorzichtigheidsbeginsel binnen het Conceptual Framework (CF) is, in het kader van de voorstellen tot wijziging van het CF, veel discussie geweest, met name vanuit de EU, en dit vanwege de wens om een zeker ‘conservatisme’ in Jnanciële overzichten te behouden. In deze bijdrage wordt ingegaan op het concept ‘accounting conservatisme’ en wordt aandacht besteed aan de belangrijkste elementen binnen het CF die bijdragen aan conservatisme in Jnanciële overzichten. Naast een behandeling van het voorzichtigheidsbeginsel wordt er vooral aandacht besteed aan de deJnitie van activa als bron van conservatisme.
Deze auteur publiceerde ook
Anderen downloaden ook deze publicaties
Kamerling, Robert | Veldhuizen, Robbert | 2009
Downloads: 705
Bestuurlijke informatieve...
Balogh, Drs. Rudy | Veen-Dirks, Dr. ir. P.M.G van | 2010
Downloads: 493
Management Accounting
Brouwer, Arjan | 2016
Downloads: 806
Externe verslaggeving
Nijssen, Paul | Ridder, Dr. W.P. de | 2008
Downloads: 377
Bestuurlijke informatieve...
Janssen, Boudewijn | 2015
Downloads: 1.503
Corporate Governance
Vosselman, Prof. Dr. E.G.J. | 2007
Downloads: 414
Management Accounting
Steen, Martijn van der | 2016
Downloads: 636
Management Accounting
Huizing AC, Drs. G.H. | Mehciz AC, G.I. | Verbeeten, Dr. F.H.M. | 2007
Downloads: 359
Management Accounting
Vries, Femke de | 2017
Downloads: 987
Corporate Governance
Mourik, Oscar van | 2017
Downloads: 827
Accountantscontrole