Accountantscontrole
Audit Research Summaries
Redactie
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2017 - 91e jaargang editie 3/4
De eerste samenvatting betreft een onderzoek van Brown en Knechel naar de mate waarin de accountant en audit cliënt bij elkaar passen. De mate van “'t” wordt door veel factoren beïnvloed zoals tariefstelling, expertise, locatie, interpersoonlijke relaties en de mate van “agency”-problemen bij de klant. De “'t” is gede'nieerd als de mogelijkheid van de accountant om te voldoen aan de behoeften van de klant gegeven de behoeften van de accountant en mogelijkheden en beperkingen. De uitkomsten impliceren onder andere dat de kwaliteit van de audit toeneemt bij een betere “'t” tussen auditor en cliënt in het geval discretionary accruals als kwaliteitsmaatstaf voor de audit wordt gehanteerd. Ook blijkt dat bij een slechte “'t” de kans op een accountantswissel groter is.
Deze auteur publiceerde ook
Redactie | 2013
Downloads: 292
Redactioneel
Redactie | 2016
Downloads: 452
Accountantscontrole
Redactie | 2016
Downloads: 424
Accountantscontrole
Redactie | 2016
Downloads: 393
Accountantscontrole
Anderen downloaden ook deze publicaties
Camfferman, Kees | 2016
Downloads: 1.999
Externe verslaggeving
Bouwens, Jan | Kroos, Peter | 2017
Downloads: 809
Management Accounting
Volberda, Henk | 2017
Downloads: 1.179
Column
de Redactie | 2017
Downloads: 938
Accountantscontrole
Vries, Femke de | 2017
Downloads: 1.248
Corporate Governance
Daniëls, Ton | 2017
Downloads: 952
Belastingen
Hoogendoorn, Martin | Rijsenbilt, Antoinette | Stout, Matthias | Vos, Nees de | 2017
Downloads: 790
Externe verslaggeving
Emmerik, Hans van | Have, Wouter D. ten | Huijsmans, Anne-Bregje | Millenaar, Leonard | Vernooij, Cornell | Westhof, Joris | 2017
Downloads: 968
Accountantscontrole
Broekhuizen, Thijs | Dolfsma, Wilfred | Geurts, Amber | 2017
Downloads: 522
Organisatie & Managem...
Hosseinpour, Marzie | Jans, Mieke | 2017
Downloads: 981
Bestuurlijke informatieve...