Accountantscontrole
Audit Research Summaries
Redactie
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2017 - 91e jaargang editie 3/4
De eerste samenvatting betreft een onderzoek van Brown en Knechel naar de mate waarin de accountant en audit cliënt bij elkaar passen. De mate van “'t” wordt door veel factoren beïnvloed zoals tariefstelling, expertise, locatie, interpersoonlijke relaties en de mate van “agency”-problemen bij de klant. De “'t” is gede'nieerd als de mogelijkheid van de accountant om te voldoen aan de behoeften van de klant gegeven de behoeften van de accountant en mogelijkheden en beperkingen. De uitkomsten impliceren onder andere dat de kwaliteit van de audit toeneemt bij een betere “'t” tussen auditor en cliënt in het geval discretionary accruals als kwaliteitsmaatstaf voor de audit wordt gehanteerd. Ook blijkt dat bij een slechte “'t” de kans op een accountantswissel groter is.
Deze auteur publiceerde ook
Redactie | 2013
Downloads: 463
Redactioneel
Redactie | 2016
Downloads: 605
Accountantscontrole
Redactie | 2016
Downloads: 575
Accountantscontrole
Redactie | 2016
Downloads: 545
Accountantscontrole
Anderen downloaden ook deze publicaties
Camfferman, Kees | 2016
Downloads: 2.411
Externe verslaggeving
Bouwens, Jan | Kroos, Peter | 2017
Downloads: 1.054
Management Accounting
Volberda, Henk | 2017
Downloads: 1.444
Column
de Redactie | 2017
Downloads: 1.161
Accountantscontrole
Vries, Femke de | 2017
Downloads: 1.565
Corporate Governance
Daniëls, Ton | 2017
Downloads: 1.221
Belastingen
Hoogendoorn, Martin | Rijsenbilt, Antoinette | Stout, Matthias | Vos, Nees de | 2017
Downloads: 964
Externe verslaggeving
Emmerik, Hans van | Have, Wouter D. ten | Huijsmans, Anne-Bregje | Millenaar, Leonard | Vernooij, Cornell | Westhof, Joris | 2017
Downloads: 1.218
Accountantscontrole
Broekhuizen, Thijs | Dolfsma, Wilfred | Geurts, Amber | 2017
Downloads: 755
Organisatie & Managem...
Hosseinpour, Marzie | Jans, Mieke | 2017
Downloads: 1.212
Bestuurlijke informatieve...