Management Accounting
Leve Simons' levers? Een literatuurstudie naar kritiek op Levers of Control
Koekoek, Wim, Corbey, Michael
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2017 - 91e jaargang editie 3/4
Het Management Control-raamwerk Levers of Control (LOC) werd in 1995 geïntroduceerd door Robert Simons en is daarna invloedrijk gebleken. Er is echter ook sprake van kritiek. Dit artikel inventariseert kritiekpunten die zijn gevonden in wetenschappelijke tijdschriften. Deze kritiek is geordend op de inhoudelijke aspecten en de toepasbaarheid van de LOC. De inhoudelijke kritiek betreft de gehanteerde (vage) terminologie, het (overlappende) onderscheid tussen de vier levers, en de (soms weinig) concrete invulling van de vier levers zelf. Bij de toepasbaarheid merken critici op dat de LOC niet (zonder meer) wereldwijd toepasbaar is, dat het aantal managementniveaus (te) beperkt is, dat er sprake is van een (te) beperkte visie op belonen, en dat er weinig bewijs is voor de veronderstelde relatie tussen interactive control en organizational learning. De verbeteringen die in de literatuur worden aangedragen worden kort besproken en betreffen vooral nadere invulling van de individuele levers en uitbreiding van het LOC-raamwerk.
Deze auteur publiceerde ook
Brinkerink, Rob | Corbey, Michael | 2015
Downloads: 432
Management Accounting
Corbey, Michael | Ortega Maldonado, Mayra | 2016
Downloads: 513
Management Accounting
Corbey, Michael | Sridhar, Ashok | 2015
Downloads: 1.401
Anderen downloaden ook deze publicaties
Camfferman, Kees | 2016
Downloads: 1.999
Externe verslaggeving
Bouwens, Jan | Kroos, Peter | 2017
Downloads: 809
Management Accounting
Volberda, Henk | 2017
Downloads: 1.179
Column
de Redactie | 2017
Downloads: 938
Accountantscontrole
Vries, Femke de | 2017
Downloads: 1.248
Corporate Governance
Daniëls, Ton | 2017
Downloads: 952
Belastingen
Hoogendoorn, Martin | Rijsenbilt, Antoinette | Stout, Matthias | Vos, Nees de | 2017
Downloads: 790
Externe verslaggeving
Emmerik, Hans van | Have, Wouter D. ten | Huijsmans, Anne-Bregje | Millenaar, Leonard | Vernooij, Cornell | Westhof, Joris | 2017
Downloads: 968
Accountantscontrole
Broekhuizen, Thijs | Dolfsma, Wilfred | Geurts, Amber | 2017
Downloads: 522
Organisatie & Managem...
Hosseinpour, Marzie | Jans, Mieke | 2017
Downloads: 981
Bestuurlijke informatieve...