Bestuurlijke informatieverzorging
Process mining-technieken voor internecontroletesten - mogelijkheden nu en in de toekomst
Jans, Mieke, Hosseinpour, Marzie
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2017 - 91e jaargang editie 3/4
‘Data analytics’ en ‘accounting’ zijn termen die steeds vaker in combinatie worden gebruikt. Zowel van de financiële rapportering als van de processen die leiden tot deze rapportering worden steeds meer gegevens opgeslagen. Dat data-analyse een toegevoegde waarde kan bieden aan accounting, wordt door steeds meer partijen aangenomen. Hoe deze toegevoegde waarde concreet bereikt kan worden, is echter minder duidelijk. In dit artikel wordt concreet ingegaan op het perspectief van internecontroletesten en process mining, een subset van data-analysetechnieken. Enerzijds worden concrete activiteiten geïdentificeerd in het proces van interne beheersing, die ondersteund zouden kunnen worden door process mining- algoritmes. Dit is vooral voor het vergelijken van werkelijke uitvoeringen met een verwacht procesmodel. Anderzijds worden de wetenschappelijke uitdagingen die hiermee gepaard gaan toegelicht: 1) de impact van de event log-structuur op controletesten en 2) de classificatie van procesafwijkingen, zodat een volledige analyse haalbaar wordt.
Deze auteur publiceerde ook
Anderen downloaden ook deze publicaties
Leeuwen, Oscar van | Wallage, Philip | 2017
Downloads: 656
Corporate Governance
Leeuwen, Oscar van | Wallage, Philip | 2017
Downloads: 692
Corporate Governance
Klous, Sander | Wielaard, Nart | 2015
Downloads: 1.006
Bestuurlijke informatieve...
Aalst, Wil van der | Koopman, Angelique | 2015
Downloads: 1.566
Bestuurlijke informatieve...
Eeftink, Egbert | Feijter, Ronald de | 2009
Downloads: 1.049
Externe verslaggeving
Hoogendoorn, Prof. Dr. M.N. | 2009
Downloads: 490
Externe verslaggeving
Wieringa, Sander | 2015
Downloads: 752
Accountantscontrole
Eimers RA, Dr. P.W.A. | 2006
Downloads: 1.007
Accountantscontrole
Mourik, Oscar van | 2017
Downloads: 997
Accountantscontrole
Eimers RA, Dr. P.W.A. | 2006
Downloads: 2.353
Accountantscontrole