Accountantscontrole
De Signaleringsraad van de NBA en de maatschappelijke rol van de accountant
Wel, Frans van der
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2017 - 91e jaargang editie 5/6
Dit artikel heeft ten doel een overzicht te geven van het ontstaan, de activiteiten en de effectiviteit van de Signaleringsraad als onderdeel van het beleidsprogramma Kennis Delen van de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (hierna NBA). Met dit artikel wordt mede beoogd om enkele suggesties te doen voor de verbetering van de effectiviteit van de publicaties van de Signaleringsraad.
Deze auteur publiceerde ook
Hoogendoorn, Martin | Kadric, Haris | Wel, Frans van der | 2016
Downloads: 1.396
Externe verslaggeving
Wel, Frans van der | 2012
Downloads: 1.190
Externe verslaggeving
Wel, Frans van der | 2014
Downloads: 1.632
Externe verslaggeving
Anderen downloaden ook deze publicaties
Lubberink, Martien | 2014
Downloads: 1.924
Financiering
Bos, Auke de | Strating, Henk | 2014
Downloads: 4.930
Accountantscontrole
Korf, Dick | Lof, Michiel van der | 2014
Downloads: 1.977
Externe verslaggeving
Corbey, Michael | Sridhar, Ashok | 2015
Downloads: 1.401
Prof. Th. Limperg Jr. | 1937
Downloads: 349
Buijink, Willem | Dassen, Roger | 2015
Downloads: 1.761
Accountantscontrole
Camfferman, K. | Lof, Michiel van der | 2013
Downloads: 2.043
Externe verslaggeving