Corporate Governance
Onderneming en governance
Boot, Arnoud W.A.
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2017 - 91e jaargang editie 5/6
Het krachtenveld van beursgenoteerde ondernemingen is door de steeds wispelturiger financiële markten ingewikkelder geworden. Het besturen van ondernemingen vraagt speelruimte, maar de hectiek van financiële markten en activistische aandeelhouders lijken daar inbreuk op te maken. Hoe te komen tot een goed evenwicht? Er is geen uniek recept. Het functioneren van beursgenoteerde bedrijven is afhankelijk van een proactief bestuur (incl. Raad van Commissarissen), actieve aandeelhouders die ondernemingen scherp houden en enige bescherming die voorkomt dat ondernemingen ‘zo maar’ de speelbal worden van financiële markten. Nadrukkelijk bespreek ik het functioneren van het bestuur van ondernemingen. De (polaire) extremen verstarring en wispelturigheid liggen vaak ten grondslag aan het ‘in play’ komen van ondernemingen. Het bestuur dient een eigen verhaal te hebben en moet zich niet klem laten zetten. De Raad van Commissarissen (RvC) speelt in dit proces een belangrijke rol. Zij moet het bestuur op het rechte pad houden en de juiste rugdekking geven.
Deze auteur publiceerde ook
Boot, Arnoud W.A. | 2015
Downloads: 1.751
Column
Boot, Arnoud W.A. | 2014
Downloads: 2.504
Column
Boot, Arnoud W.A. | Wallage, Philip | 2015
Downloads: 2.414
Accountantscontrole
Anderen downloaden ook deze publicaties
Missioura, Drs. mr. O.V. | 2014
Downloads: 7.478
Bestuurlijke informatieve...
Boeijink, Drs. M. RA | Böhmer, Mr. S. | 2014
Downloads: 5.130
Externe verslaggeving
Corbey, Prof. dr. ir. M.H. | Rosmalen, Drs. R. RC | 2014
Downloads: 3.031
Management Accounting
Buijink, Prof. Dr. W.F.J. | 2014
Downloads: 3.815
Column
Arnold, Drs. C.A. RA | 2014
Downloads: 7.520
Externe verslaggeving
Ammelrooij, P. van MSc RA AAG | 2014
Downloads: 2.878
Externe verslaggeving
Meer-Kooistra, Jeltje van der | Vosselman, Ed | 2014
Downloads: 2.958
Management Accounting
Meer-Kooistra, Jeltje van der | 2014
Downloads: 5.436
Management Accounting
Ven, Arco van de | 2014
Downloads: 3.106
Management Accounting
Bossert, Hans | Vosselman, Ed | 2014
Downloads: 4.949
Management Accounting