Corporate Governance
Onderneming en governance
Boot, Arnoud W.A.
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2017 - 91e jaargang editie 5/6
Het krachtenveld van beursgenoteerde ondernemingen is door de steeds wispelturiger financiële markten ingewikkelder geworden. Het besturen van ondernemingen vraagt speelruimte, maar de hectiek van financiële markten en activistische aandeelhouders lijken daar inbreuk op te maken. Hoe te komen tot een goed evenwicht? Er is geen uniek recept. Het functioneren van beursgenoteerde bedrijven is afhankelijk van een proactief bestuur (incl. Raad van Commissarissen), actieve aandeelhouders die ondernemingen scherp houden en enige bescherming die voorkomt dat ondernemingen ‘zo maar’ de speelbal worden van financiële markten. Nadrukkelijk bespreek ik het functioneren van het bestuur van ondernemingen. De (polaire) extremen verstarring en wispelturigheid liggen vaak ten grondslag aan het ‘in play’ komen van ondernemingen. Het bestuur dient een eigen verhaal te hebben en moet zich niet klem laten zetten. De Raad van Commissarissen (RvC) speelt in dit proces een belangrijke rol. Zij moet het bestuur op het rechte pad houden en de juiste rugdekking geven.
Deze auteur publiceerde ook
Boot, Arnoud W.A. | Ligterink, Jeroen | Martin, Jens | 2017
Downloads: 170
Financiering
Boot, Arnoud W.A. | 2015
Downloads: 482
Column
Boot, Arnoud W.A. | 2014
Downloads: 568
Column
Boot, Arnoud W.A. | Wallage, Philip | 2015
Downloads: 821
Accountantscontrole
Boot, Arnoud W.A. | 2017
Downloads: 159
Column
Anderen downloaden ook deze publicaties
Conijn, Fred | Rouwelaar, Hans ten | 2012
Downloads: 2.956
Management Accounting
Blokdijk, Prof. J.H. | 2002
Downloads: 612
Accountantscontrole
Barneveld, Willem van | Dorsman, André | 2016
Downloads: 638
Financiering
Dorsman, André | Westerman, Wim | 2016
Downloads: 587
Financiering
Ven, Arco van de | 2014
Downloads: 3.204
Management Accounting
Missioura, Drs. mr. O.V. | 2014
Downloads: 1.721
Bestuurlijke informatieve...
Droogsma, Jan | Leeuwen, Oscar van | 2016
Downloads: 849
Bestuurlijke informatieve...
Brouwer, Drs. A.J. | Naarding, Drs. E.W.J. | Stoffelen, Sebastiaan | 2012
Downloads: 1.093
Externe verslaggeving