Corporate Governance
De ontwikkeling van de Corporate Governance Code en haar juridische betekenis
Grondhuis, Myrtle, Kluiver, Harm-Jan de
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2017 - 91e jaargang editie 5/6
Dit artikel geeft op hoofdlijnen een overzicht van de geschiedenis, werking en structuur van corporate governance, en meer speciAek de Code, in Nederland. Voor wat betreft de werking en structuur van de Code, wordt daarbij aandacht besteed aan het type beursondernemingen dat de Codevoorschriften behoort toe te passen, de wijze waarop de naleving ervan in de praktijk vorm krijgt en de status die de Nederlandse rechtspraak aan de Code toedicht. Aangezien er op 8 december 2016 een nieuwe Nederlandse Corporate Governance Code (de “2016 Code”) is verschenen, wordt er in aanvulling op het voorgaande ook uitgebreid stil gestaan bij de voornaamste onderwerpen die deze 2016 Code adresseert en de nieuwe elementen die ten opzichte van de Corporate Governance Code uit 2008 (de “2008 Code”) zijn toegevoegd.
Deze auteur publiceerde ook
Anderen downloaden ook deze publicaties
Missioura, Drs. mr. O.V. | 2014
Downloads: 7.478
Bestuurlijke informatieve...
Boeijink, Drs. M. RA | Böhmer, Mr. S. | 2014
Downloads: 5.130
Externe verslaggeving
Corbey, Prof. dr. ir. M.H. | Rosmalen, Drs. R. RC | 2014
Downloads: 3.031
Management Accounting
Buijink, Prof. Dr. W.F.J. | 2014
Downloads: 3.815
Column
Arnold, Drs. C.A. RA | 2014
Downloads: 7.520
Externe verslaggeving
Ammelrooij, P. van MSc RA AAG | 2014
Downloads: 2.878
Externe verslaggeving
Meer-Kooistra, Jeltje van der | Vosselman, Ed | 2014
Downloads: 2.958
Management Accounting
Meer-Kooistra, Jeltje van der | 2014
Downloads: 5.436
Management Accounting
Ven, Arco van de | 2014
Downloads: 3.106
Management Accounting
Bossert, Hans | Vosselman, Ed | 2014
Downloads: 4.949
Management Accounting