Corporate Governance
De Corporate Governance Code 2016
Manen, Jaap van
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2017 - 91e jaargang editie 5/6
In het begin van deze eeuw stond corporate governan- ce in de belangstelling van bestuurders en commissa- rissen. Debatten over typisch Nederlandse bescher- mingsconstructies en het boekhoudschandaal bij Ahold zorgden voor een goed klimaat om de Code Ta- baksblat te implementeren. In de jaren die volgden op de implementatie, bleek de Code goed te worden na- geleefd. Tegelijkertijd nam de belangstelling voor de code bij commissarissen en bestuurders af. De nale- ving werd meer een aangelegenheid voor accountants en juristen. Ondertussen ging er wel het een en ander mis. Ondernemingen kwamen in de problemen door gebrekkig risicomanagement, door het misleiden van afnemers, door omkoping, door kartelvorming en door boekhoudfraudes. Wij zagen dat bij een grote minderheid van de Nederlandse beursfondsen waar- devernietiging plaatsvond. Het gemeenschappelijke element daarbij was een te grote focus op korteter- mijnwinstgevendheid. In de meeste gevallen leidde dat tot schade bij diverse stakeholders waaronder aandeel- houders.
Deze auteur publiceerde ook
Jansman, Ton | Manen, Jaap van | 2010
Downloads: 441
Accountantscontrole
Anderen downloaden ook deze publicaties
Daniƫls, Ton | 2017
Downloads: 423
Belastingen
de Redactie | 2017
Downloads: 442
Accountantscontrole
Hoogendoorn, Martin | Kadric, Haris | Wel, Frans van der | 2016
Downloads: 1.163
Externe verslaggeving
Vergoossen, Ruud | 2016
Downloads: 644
Externe verslaggeving
Dassen, Roger | 2016
Downloads: 623
Column
Brouwer, Arjan | Eimers, Peter | Langendijk, Henk | 2016
Downloads: 1.085
Externe verslaggeving
Feijter, Ronald de | Tas, Leo van der | 2015
Downloads: 875
Externe verslaggeving
Bouwens, Jan | 2015
Downloads: 1.721
Accountantscontrole
Janssen, Ellen | Vandemaele, Sigrid | 2017
Downloads: 386
Externe verslaggeving