Corporate Governance
De Corporate Governance Code 2016
Manen, Jaap van
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2017 - 91e jaargang editie 5/6
In het begin van deze eeuw stond corporate governan- ce in de belangstelling van bestuurders en commissa- rissen. Debatten over typisch Nederlandse bescher- mingsconstructies en het boekhoudschandaal bij Ahold zorgden voor een goed klimaat om de Code Ta- baksblat te implementeren. In de jaren die volgden op de implementatie, bleek de Code goed te worden na- geleefd. Tegelijkertijd nam de belangstelling voor de code bij commissarissen en bestuurders af. De nale- ving werd meer een aangelegenheid voor accountants en juristen. Ondertussen ging er wel het een en ander mis. Ondernemingen kwamen in de problemen door gebrekkig risicomanagement, door het misleiden van afnemers, door omkoping, door kartelvorming en door boekhoudfraudes. Wij zagen dat bij een grote minderheid van de Nederlandse beursfondsen waar- devernietiging plaatsvond. Het gemeenschappelijke element daarbij was een te grote focus op korteter- mijnwinstgevendheid. In de meeste gevallen leidde dat tot schade bij diverse stakeholders waaronder aandeel- houders.
Deze auteur publiceerde ook
Jansman, Ton | Manen, Jaap van | 2010
Downloads: 429
Accountantscontrole
Anderen downloaden ook deze publicaties
Hosseinpour, Marzie | Jans, Mieke | 2017
Downloads: 1.212
Bestuurlijke informatieve...
Leeuwen, Oscar van | Wallage, Philip | 2017
Downloads: 866
Corporate Governance
Rijsenbilt, Antoinette | 2017
Downloads: 702
Organisatie & Managem...
Leeuwen, Oscar van | Wallage, Philip | 2017
Downloads: 976
Corporate Governance
Leeuwen, Oscar van | 2017
Downloads: 1.120
Column
Emmerik, Hans van | Have, Wouter D. ten | Huijsmans, Anne-Bregje | Millenaar, Leonard | Vernooij, Cornell | Westhof, Joris | 2017
Downloads: 1.205
Accountantscontrole
Emanuels, Jim | 2017
Downloads: 1.160
Corporate Governance
Van de redactie | 2017
Downloads: 337
Accountantscontrole
Leeuwen, Oscar van | 2012
Downloads: 1.037
Column
Boot, Arnoud W.A. | Ligterink, Jeroen | Martin, Jens | 2017
Downloads: 396
Financiering