Corporate Governance
De Corporate Governance Code 2016
Manen, Jaap van
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2017 - 91e jaargang editie 5/6
In het begin van deze eeuw stond corporate governan- ce in de belangstelling van bestuurders en commissa- rissen. Debatten over typisch Nederlandse bescher- mingsconstructies en het boekhoudschandaal bij Ahold zorgden voor een goed klimaat om de Code Ta- baksblat te implementeren. In de jaren die volgden op de implementatie, bleek de Code goed te worden na- geleefd. Tegelijkertijd nam de belangstelling voor de code bij commissarissen en bestuurders af. De nale- ving werd meer een aangelegenheid voor accountants en juristen. Ondertussen ging er wel het een en ander mis. Ondernemingen kwamen in de problemen door gebrekkig risicomanagement, door het misleiden van afnemers, door omkoping, door kartelvorming en door boekhoudfraudes. Wij zagen dat bij een grote minderheid van de Nederlandse beursfondsen waar- devernietiging plaatsvond. Het gemeenschappelijke element daarbij was een te grote focus op korteter- mijnwinstgevendheid. In de meeste gevallen leidde dat tot schade bij diverse stakeholders waaronder aandeel- houders.
Deze auteur publiceerde ook
Jansman, Ton | Manen, Jaap van | 2010
Downloads: 441
Accountantscontrole
Anderen downloaden ook deze publicaties
Batenburg, Ronald | Geusebroek, Joost | Shahim, Abbas | 2014
Downloads: 3.359
Bestuurlijke informatieve...
Diekman, Dr. P.A.M. | 2011
Downloads: 2.877
Accountantscontrole
Bakker, Drs. R.W. | Vergoossen, Prof. Dr. R.G.A. | 2004
Downloads: 6.646
Externe verslaggeving
Vergoossen, Ruud | 2015
Downloads: 1.498
Column
Tas, Prof. Dr. L.G. van der | 2006
Downloads: 2.453
Externe verslaggeving
Helleman, Prof. Dr. J. van | 2005
Downloads: 24
Externe verslaggeving
Vergoossen, Prof. Dr. R.G.A. | Wel, Prof. Dr. Mr. F. van der | 2002
Downloads: 5.126
Externe verslaggeving
Louwrier RA, Drs. E. | 2003
Downloads: 1.359
Externe verslaggeving
Marseille, Drs. E.A. | 2004
Downloads: 3.491
Externe verslaggeving
Blokdijk, Prof. J.H. | 2005
Downloads: 1.718
Accountantscontrole