Externe verslaggeving
De enkelvoudige jaarrekening van organisaties van openbaar belang
Geffen, Cees van, Kamp, Bart
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2017 - 91e jaargang editie 11/12
Als gevolg van de wetswijziging die in werking is getreden met ingang van boekjaar 2016 zijn diverse vrijstellingen die Titel 9 Boek 2 BW geeft vervallen voor organisaties van openbaar belang (OOB’s). Dit was mede aanleiding om nader te kijken naar de enkelvoudige jaarrekening van OOB’s, bijvoorbeeld omdat daarin thans geen verkorte winst-en-verliesrekening meer is toegestaan. In de praktijk lijkt dit echter slechts beperkt aanvullende informatie op te leveren. Daarnaast is gekeken naar de waarderingsgrondslagen van deelnemingen in de enkelvoudige jaarrekening; hieruit blijkt dat toepassing van Combinatie 3 waarbij de waarderingsgrondslagen van de geconsolideerde jaarrekening worden gebruikt, veruit het meest voorkomt. Ondanks dat bij de presentatie van deelnemingen zowel nettovermogenswaarde als de equity method voorkomen, waarbij de omschrijving niet altijd duidelijk is, is in de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening het vermogen en resultaat normaliter steeds gelijk.
Deze auteur publiceerde ook
Kamp, Bart | Roozen, Kees | 2016
Downloads: 1.286
Externe verslaggeving
Kamp, Bart | Pelt, Victor van | 2014
Downloads: 1.283
Externe verslaggeving
Blommaert, Jos | Kamp, Bart | 2015
Downloads: 1.096
Externe verslaggeving
Anderen downloaden ook deze publicaties
Camfferman, Kees | 2015
Downloads: 735
Externe verslaggeving
Hoeven, Pieter van der | 2014
Downloads: 2.602
Externe verslaggeving
Eijkelenboom, Eva | 2016
Downloads: 725
Accountantscontrole
Reimers AA CPA, Mr. drs. H.K.O. | 2010
Downloads: 563
Externe verslaggeving
Reimers AA CPA, Mr. drs. H.K.O. | 2008
Downloads: 561
Externe verslaggeving
Wieringa, Sander | 2015
Downloads: 752
Accountantscontrole
Knoops, Chris | 2016
Downloads: 907
Column
Wallage, Philip | 2016
Downloads: 851
Column