Externe verslaggeving
De invloed van IFRS 16 Leases op de jaarrekening van lessees
Arnold, Coen, Tahtah, Jay
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2017 - 91e jaargang editie 11/12
In deze bijdrage wordt verslag gedaan van de verwachte gevolgen van IFRS 16 Leases voor lessees op de jaarrekening over 2016 van AEX- en AMXfondsen. Geconcludeerd wordt dat de in de balans opgenomen (rentedragende) verplichtingen fors zullen toenemen: voor alle onderzochte ondernemingen in totaal bijna 43 miljard euro (een stijging van bijna 15%). Daarnaast nemen de activa toe met circa 41 miljard euro (een stijging van bijna 5% van de totale activa). De (negatieve) impact op het eigen vermogen is daarom beperkt (tot circa 2 miljard, een afname van circa 0,6%). Verder is geconcludeerd dat IFRS 16 een belangrijke impact op de winst-en-verliesrekening zal hebben. De winst voor rente-, belasting- en afschrijvingslasten (EBITDA) neemt fors toe. Voor alle onderzochte ondernemingen neemt de EBITDA toe met circa 10 miljard euro (een toename van gemiddeld 12,5%). Uit het onderzoek blijkt verder dat bij de meeste onderzochte ondernemingen over 2016 juist sprake is van een (beperkte) stijging van de nettowinst. De geschatte impact op de balans, winst-en-verliesrekening en financiële ratio’s is groter bij ondernemingen met relatief omvangrijke operationele leaseportefeuilles, zoals in de luchtvaart- en de detailhandelssector.
Deze auteur publiceerde ook
Brouwer, Drs. A.J. | Tahtah, Jay | 2012
Downloads: 1.817
Externe verslaggeving
Arnold, Coen | Santen, Gerard van | 2012
Downloads: 2.105
Externe verslaggeving
Arnold, Coen | Ossenblok, Adinda | Santen, Gerard van | 2014
Downloads: 2.790
Externe verslaggeving
Anderen downloaden ook deze publicaties
Schoute, Drs. M. | With, Drs. E. de | 2006
Downloads: 402
Management Accounting
Aalbers, Hendrik Leendert | Dolfsma, Wilfred | 2014
Downloads: 2.172
Organisatie & Managem...
Volberda, Henk | 2008
Downloads: 487
Organisatie & Managem...
Boeijink, Drs. M. RA | Böhmer, Mr. S. | 2014
Downloads: 5.397
Externe verslaggeving
Helden, Jan van | Kamminga, Dr. P.E. | Velthuis, Hans | 2010
Downloads: 465
Management Accounting
Bossert, Hans | Vosselman, Ed | 2014
Downloads: 1.567
Management Accounting
Vosselman, Ed | 2002
Downloads: 1.881
Management Accounting
Hoeven, Ralph ter | Kevelam, Wilfred | Laning, Anne | 2016
Downloads: 1.300
Externe verslaggeving
Eijkelenboom, Eva | 2016
Downloads: 725
Accountantscontrole