Externe verslaggeving
Other comprehensive income: betekenis en presentatie in jaarrekeningen van Nederlandse beursfondsen
Backhuijs, Jan, Camfferman, Kees, Oudshoorn, Louise
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2017 - 91e jaargang editie 11/12
Onder IFRS worden sommige baten en lasten buiten de winst-enverliesrekening gepresenteerd onder other comprehensive income (OCI). Op basis van ons onderzoek naar de jaarrekening van ondernemingen met een beursnotering in Nederland laten we zien dat OCI-posten een relatief grote omvang kunnen hebben. We laten voorts zien hoe ondernemingen de opties toepassen die IFRS biedt voor de presentatie van OCI. Ook bespreken we de samenhang tussen de presentatie van OCI in de geconsolideerde jaarrekening, en het geconsolideerde overzicht van mutaties in het eigen vermogen, en met de presentatie van mutaties in het eigen vermogen in de enkelvoudige jaarrekening. We stellen vast dat deze samenhang niet altijd duidelijk tot uitdrukking komt in de verslaggeving, mogelijk omdat ondernemingen verschillen in de mate waarin zij het nog enigszins omstreden OCI-begrip aanvaard hebben als een wezenlijk onderdeel van de jaarrekening. In het artikel doen we aanbevelingen om de presentatie van OCI-posten te verbeteren.
Deze auteur publiceerde ook
Backhuijs, Jan | Camfferman, Kees | 2012
Downloads: 910
Externe verslaggeving
Bos, Auke de | Camfferman, Kees | 2016
Downloads: 824
Externe verslaggeving
Camfferman, Kees | 2016
Downloads: 1.999
Externe verslaggeving
Camfferman, Kees | Marra, Teye | 2015
Downloads: 1.378
Externe verslaggeving
Backhuijs, Jan | Roelofsen, Erik | 2014
Downloads: 2.436
Externe verslaggeving
Backhuijs, Jan | Knoops, C | 2011
Downloads: 568
Accountantscontrole
Backhuijs, Jan | Vergoossen, Ruud | Vos, Nees de | 2016
Downloads: 730
Externe verslaggeving
Camfferman, Kees | 2015
Downloads: 735
Externe verslaggeving
Backhuijs, Jan | Camfferman, K. | 2011
Downloads: 968
Externe verslaggeving
Anderen downloaden ook deze publicaties
Bouwens, Jan | 2016
Downloads: 963
Accountantscontrole
| 2016
Downloads: 1.720
Accountantscontrole, Open...
Buuren, Joost van | Wong, Annie | 2016
Downloads: 1.368
Accountantscontrole, Open...
Emmerik, Hans van | Have, Wouter D. ten | Huijsmans, Anne-Bregje | Millenaar, Leonard | Vernooij, Cornell | Westhof, Joris | 2017
Downloads: 968
Accountantscontrole
Broekhuizen, Thijs | Dolfsma, Wilfred | Geurts, Amber | 2017
Downloads: 522
Organisatie & Managem...
Hosseinpour, Marzie | Jans, Mieke | 2017
Downloads: 981
Bestuurlijke informatieve...
Corbey, Michael | Koekoek, Wim | 2017
Downloads: 758
Management Accounting
Leeuwen, Oscar van | 2017
Downloads: 903
Column
Redactie | 2017
Downloads: 423
Accountantscontrole
Rijsenbilt, Antoinette | Volberda, Henk | Weerdt, Niels van der | Wegen, Fedde van | 2017
Downloads: 1.025
Organisatie & Managem...