Bestuurlijke informatieverzorging
Moderne controlebenaderingen steunen op interne beheersing
Wallage, Prof. Dr. Ph., Leeuwen, Oscar van
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2002 - 76e jaargang editie 3
Het interne beheersingssysteem ondersteunt het bereiken van een veel breder spectrum van ondernemingsdoelstellingen dan de traditionele maatregelen van interne controle die specifiek gericht zijn op het voorkomen en ontdekken van fouten in de jaarrekening. Dit artikel gaat in op de vraag welke efficiency kan worden bereikt indien voor verschillende typen audit (zoals financieel, operationeel en naleving wet- en regelgeving) kan worden gesteund op het interne beheersingssysteem in plaats van op de maatregelen van interne controle. Ook wordt uitgebreid ingegaan op de plaats van het brede interne beheersingssysteem voor de accountantscontrole. Daarmee is dit artikel zowel relevant voor de controleurs (de auditors) als voor degenen die verantwoordelijk zijn voor het opstellen van de jaarrekening (veelal algemeen directeuren en financieel directeuren of controllers).
Deze auteur publiceerde ook
Wallage, Prof. Dr. Ph. | 2000
Downloads: 1.773
Overige vakgebieden
Leeuwen, Oscar van | 2001
Downloads: 1.990
Overige vakgebieden
Wallage, Prof. Dr. Ph. | 2006
Downloads: 2.015
Accountantscontrole
Vergoossen, Prof. Dr. R.G.A. | Wallage, Prof. Dr. Ph. | 2004
Downloads: 3.037
Accountantscontrole
Vergoossen, Prof. Dr. R.G.A. | Wallage, Prof. Dr. Ph. | 2004
Downloads: 2.135
Accountantscontrole
Leeuwen, Oscar van | 2012
Downloads: 2.919
Column
Wallage, Prof. Dr. Ph. | 2001
Downloads: 1.799
Overige vakgebieden
Wallage, Prof. Dr. Ph. | 2011
Downloads: 4.273
Overige vakgebieden
Pheijffer, Prof. Dr. Mr. M. | Wallage, Prof. Dr. Ph. | 2009
Downloads: 1.994
Accountantscontrole
Majoor, Dr. G.C.M. | Wallage, Prof. Dr. Ph. | 2005
Downloads: 1.919
Accountantscontrole
Anderen downloaden ook deze publicaties
Bossert, Hans | Vosselman, Ed | 2014
Downloads: 4.949
Management Accounting
Roest, Henk | Savelkoul, Léon | 2014
Downloads: 1.690
Marketing
Anderson, R. | 2010
Downloads: 1.309
Management Accounting
Anderson, R. | Klaassen, Henk | 2012
Downloads: 1.422
Management Accounting
Koning, Prof. Dr. W.F. de | 2008
Downloads: 5.857
Bestuurlijke informatieve...
Laan, Gerwin van der | Roo, Michiel de | 2014
Downloads: 2.396
Corporate Governance
Groot, Tom | 2014
Downloads: 2.868
Column
Daelen, Marijn van | Groot, Jos de | 2014
Downloads: 2.336
Externe verslaggeving
Speklé, Roland | 2002
Downloads: 10.147
Management Accounting