Bestuurlijke informatieverzorging
Moderne controlebenaderingen steunen op interne beheersing
Wallage, Prof. Dr. Ph., Leeuwen, Oscar van
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2002 - 76e jaargang editie 3
Het interne beheersingssysteem ondersteunt het bereiken van een veel breder spectrum van ondernemingsdoelstellingen dan de traditionele maatregelen van interne controle die specifiek gericht zijn op het voorkomen en ontdekken van fouten in de jaarrekening. Dit artikel gaat in op de vraag welke efficiency kan worden bereikt indien voor verschillende typen audit (zoals financieel, operationeel en naleving wet- en regelgeving) kan worden gesteund op het interne beheersingssysteem in plaats van op de maatregelen van interne controle. Ook wordt uitgebreid ingegaan op de plaats van het brede interne beheersingssysteem voor de accountantscontrole. Daarmee is dit artikel zowel relevant voor de controleurs (de auditors) als voor degenen die verantwoordelijk zijn voor het opstellen van de jaarrekening (veelal algemeen directeuren en financieel directeuren of controllers).
Deze auteur publiceerde ook
Wallage, Prof. Dr. Ph. | 2000
Downloads: 488
Overige vakgebieden
Leeuwen, Oscar van | 2001
Downloads: 637
Overige vakgebieden
Wallage, Prof. Dr. Ph. | 2006
Downloads: 786
Accountantscontrole
Vergoossen, Prof. Dr. R.G.A. | Wallage, Prof. Dr. Ph. | 2004
Downloads: 1.523
Accountantscontrole
Vergoossen, Prof. Dr. R.G.A. | Wallage, Prof. Dr. Ph. | 2004
Downloads: 787
Accountantscontrole
Leeuwen, Oscar van | 2012
Downloads: 796
Column
Wallage, Prof. Dr. Ph. | 2001
Downloads: 573
Overige vakgebieden
Wallage, Prof. Dr. Ph. | 2011
Downloads: 1.103
Overige vakgebieden
Pheijffer, Prof. Dr. Mr. M. | Wallage, Prof. Dr. Ph. | 2009
Downloads: 525
Accountantscontrole
Majoor, Dr. G.C.M. | Wallage, Prof. Dr. Ph. | 2005
Downloads: 1.950
Accountantscontrole
Anderen downloaden ook deze publicaties
Bont, Anouk de | 2009
Downloads: 792
Management Accounting
Moen, Eric | Riedijk, Femke | Tillema, Mevr. Dr. S. | 2002
Downloads: 1.321
Management Accounting
Eijkelenboom, Eva | 2016
Downloads: 654
Accountantscontrole
Camfferman, Kees | 2015
Downloads: 651
Externe verslaggeving
Schilder, Prof. dr. A. | 2009
Downloads: 314
Accountantscontrole
Camfferman, K. | 2009
Downloads: 405
Externe verslaggeving
Roos, Drs. A.R. | 2009
Downloads: 489
Accountantscontrole
Boot, Prof. Dr. A.W.A. | 2009
Downloads: 149
Overige vakgebieden
Eimers RA, Dr. P.W.A. | Vredevoogd, Drs. L.E.H. | 2008
Downloads: 351
Accountantscontrole
Jong, Prof. Dr. A.J. de | 2007
Downloads: 488
Corporate Governance