Bestuurlijke informatieverzorging
Moderne controlebenaderingen steunen op interne beheersing
Wallage, Prof. Dr. Ph., Leeuwen, Oscar van
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2002 - 76e jaargang editie 3
Het interne beheersingssysteem ondersteunt het bereiken van een veel breder spectrum van ondernemingsdoelstellingen dan de traditionele maatregelen van interne controle die specifiek gericht zijn op het voorkomen en ontdekken van fouten in de jaarrekening. Dit artikel gaat in op de vraag welke efficiency kan worden bereikt indien voor verschillende typen audit (zoals financieel, operationeel en naleving wet- en regelgeving) kan worden gesteund op het interne beheersingssysteem in plaats van op de maatregelen van interne controle. Ook wordt uitgebreid ingegaan op de plaats van het brede interne beheersingssysteem voor de accountantscontrole. Daarmee is dit artikel zowel relevant voor de controleurs (de auditors) als voor degenen die verantwoordelijk zijn voor het opstellen van de jaarrekening (veelal algemeen directeuren en financieel directeuren of controllers).
Deze auteur publiceerde ook
Wallage, Prof. Dr. Ph. | 2000
Downloads: 1.685
Overige vakgebieden
Leeuwen, Oscar van | 2001
Downloads: 1.869
Overige vakgebieden
Wallage, Prof. Dr. Ph. | 2006
Downloads: 1.912
Accountantscontrole
Vergoossen, Prof. Dr. R.G.A. | Wallage, Prof. Dr. Ph. | 2004
Downloads: 2.811
Accountantscontrole
Vergoossen, Prof. Dr. R.G.A. | Wallage, Prof. Dr. Ph. | 2004
Downloads: 2.009
Accountantscontrole
Leeuwen, Oscar van | 2012
Downloads: 2.757
Column
Wallage, Prof. Dr. Ph. | 2001
Downloads: 1.690
Overige vakgebieden
Wallage, Prof. Dr. Ph. | 2011
Downloads: 4.084
Overige vakgebieden
Pheijffer, Prof. Dr. Mr. M. | Wallage, Prof. Dr. Ph. | 2009
Downloads: 1.901
Accountantscontrole
Majoor, Dr. G.C.M. | Wallage, Prof. Dr. Ph. | 2005
Downloads: 1.847
Accountantscontrole
Anderen downloaden ook deze publicaties
Beek, André van der | Ginkel, Wim van | Schaepkens, Frans | Schrier, Floortje | 2011
Downloads: 2.804
Externe verslaggeving
Missioura, Drs. mr. O.V. | 2014
Downloads: 7.244
Bestuurlijke informatieve...
Corbey, Prof. dr. ir. M.H. | Rosmalen, Drs. R. RC | 2014
Downloads: 3.031
Management Accounting
Boeijink, Drs. M. RA | Böhmer, Mr. S. | 2014
Downloads: 5.130
Externe verslaggeving
Buijink, Prof. Dr. W.F.J. | 2014
Downloads: 3.647
Column
Ammelrooij, P. van MSc RA AAG | 2014
Downloads: 2.853
Externe verslaggeving
Arnold, Drs. C.A. RA | 2014
Downloads: 7.216
Externe verslaggeving
Camfferman, K. | Lof, Michiel van der | 2013
Downloads: 2.043
Externe verslaggeving
Epe, Drs. P. | Langendijk, Prof. Dr. H.P.A.J. | 2006
Downloads: 5.134
Externe verslaggeving
Langendijk, Prof. Dr. H.P.A.J. | 2005
Downloads: 5.392
Externe verslaggeving