Bestuurlijke informatieverzorging
Moderne controlebenaderingen steunen op interne beheersing
Wallage, Prof. Dr. Ph., Leeuwen, Oscar van
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2002 - 76e jaargang editie 3
Het interne beheersingssysteem ondersteunt het bereiken van een veel breder spectrum van ondernemingsdoelstellingen dan de traditionele maatregelen van interne controle die specifiek gericht zijn op het voorkomen en ontdekken van fouten in de jaarrekening. Dit artikel gaat in op de vraag welke efficiency kan worden bereikt indien voor verschillende typen audit (zoals financieel, operationeel en naleving wet- en regelgeving) kan worden gesteund op het interne beheersingssysteem in plaats van op de maatregelen van interne controle. Ook wordt uitgebreid ingegaan op de plaats van het brede interne beheersingssysteem voor de accountantscontrole. Daarmee is dit artikel zowel relevant voor de controleurs (de auditors) als voor degenen die verantwoordelijk zijn voor het opstellen van de jaarrekening (veelal algemeen directeuren en financieel directeuren of controllers).
Deze auteur publiceerde ook
Wallage, Prof. Dr. Ph. | 2000
Downloads: 583
Overige vakgebieden
Leeuwen, Oscar van | 2001
Downloads: 767
Overige vakgebieden
Wallage, Prof. Dr. Ph. | 2006
Downloads: 897
Accountantscontrole
Vergoossen, Prof. Dr. R.G.A. | Wallage, Prof. Dr. Ph. | 2004
Downloads: 1.653
Accountantscontrole
Vergoossen, Prof. Dr. R.G.A. | Wallage, Prof. Dr. Ph. | 2004
Downloads: 921
Accountantscontrole
Leeuwen, Oscar van | 2012
Downloads: 913
Column
Wallage, Prof. Dr. Ph. | 2001
Downloads: 703
Overige vakgebieden
Wallage, Prof. Dr. Ph. | 2011
Downloads: 1.299
Overige vakgebieden
Pheijffer, Prof. Dr. Mr. M. | Wallage, Prof. Dr. Ph. | 2009
Downloads: 637
Accountantscontrole
Majoor, Dr. G.C.M. | Wallage, Prof. Dr. Ph. | 2005
Downloads: 573
Accountantscontrole
Anderen downloaden ook deze publicaties
Koning, Prof. Dr. W.F. de | 2006
Downloads: 823
Bestuurlijke informatieve...
Barneveld, Willem van | Dorsman, André | 2016
Downloads: 702
Financiering
Bijlsma, Michiel | Veldhuizen, Sander van | Vogt, Benedikt | 2016
Downloads: 496
Financiering
Braam, Geert | Drost, Jacqueline | 2016
Downloads: 603
Corporate Governance
Baerdemaeker, Jolien De | Bruggeman, Werner | 2016
Downloads: 683
Management Accounting
Laan, Ramon | Nieuw Amerongen, Niels van | Strijker, Anne | 2015
Downloads: 561
Accountantscontrole
Boeijink, Drs. M. RA | Böhmer, Mr. S. | 2014
Downloads: 5.397
Externe verslaggeving
Groot, Tom | 2014
Downloads: 1.046
Column
Abouyakob, Ousama | Bourakba, Mohammed | Santen, Bernard P.A. | Sluis, Roy P. van der | 2012
Downloads: 2.989
Corporate Governance
Helden, Prof. Dr. G.J. van | Prakken MScBA, H. | 2008
Downloads: 68
Management Accounting