Externe verslaggeving
De verwerking van omzet
Otten, Marc, Spek, Alexander, Backhuijs, Jan
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2002 - 76e jaargang editie 3
Het onderwerp omzetverantwoording heeft in de recente geschiedenis veel aandacht gekregen van opstellers en gebruikers van jaarrekeningen. Het moment waarop een onderneming omzet verantwoordt, kan immers van grote invloed zijn op de resultaten en daarmee op de beurskoers. In het najaar van 2001 heeft de Raad voor de Jaarverslaggeving de ontwerp-Richtlijn 270 ‘De winst- en verliesrekening’ gepubliceerd. Deze ontwerp-Richtlijn is voor wat betreft het onderdeel omzetverantwoording gebaseerd op International Accounting Standard 18 ‘Revenue’ en kent belangrijke aanscherpingen ten opzichte van de bestaande Richtlijn 270. De belangrijkste Amerikaanse regelgeving op het gebied van omzetverantwoording is al eerder in 1999 opgenomen in Staff Accounting Bulletin 101. Dit artikel behandelt de mogelijke gevolgen van verschillen tussen het Nederlandse en Amerikaanse regime voor de praktijk. Eén en ander kan namelijk gevolgen hebben voor de wijze (en vooral het moment) waarop Nederlandse ondernemingen omzetverantwoorden.
Deze auteur publiceerde ook
Backhuijs, Jan | Camfferman, Kees | 2012
Downloads: 531
Externe verslaggeving
Backhuijs, Jan | Camfferman, Kees | Oudshoorn, Louise | 2017
Downloads: 194
Externe verslaggeving
Backhuijs, Jan | Roelofsen, Erik | 2014
Downloads: 758
Externe verslaggeving
Backhuijs, Jan | Knoops, C | 2011
Downloads: 626
Accountantscontrole
Backhuijs, Jan | Vergoossen, Ruud | Vos, Nees de | 2016
Downloads: 812
Externe verslaggeving
Backhuijs, Jan | Camfferman, K. | 2011
Downloads: 1.074
Externe verslaggeving
Backhuijs, Jan | 2009
Downloads: 575
Externe verslaggeving
Backhuijs, Jan | Heer, Wietse de | Hoeven, Ralph ter | 2015
Downloads: 873
Externe verslaggeving
Anderen downloaden ook deze publicaties
Hoeven, Pieter van der | 2014
Downloads: 871
Externe verslaggeving
Beusichem, Henry van | DeJong, Douglas | Jong, Abe de | Mertens, Gerard | 2016
Downloads: 684
Corporate Governance
Janssen, Boudewijn | 2015
Downloads: 552
Corporate Governance
Krijgsman, Kevin | 2015
Downloads: 805
Externe verslaggeving
Heusinkveld, Stefan | Riel, Evelien van | Taminiau, Yvette | 2015
Downloads: 745
Accountantscontrole
Camfferman, Kees | 2015
Downloads: 833
Externe verslaggeving
Dassen, Roger | 2015
Downloads: 655
Column
Knoops, C | 2013
Downloads: 544
Accountantscontrole
Camfferman, Kees | 2016
Downloads: 2.131
Externe verslaggeving