Financiering
Financieel management en ethiek
Soppe, Aloy
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2002 - 76e jaargang editie 6
Dit artikel gaat in op de vraag of, en zo ja hoe, ethiek een expliciete plaats kan verkrijgen in het moderne ondernemingsbeleid. In de actuele financiële pers en in de moderne managementliteratuur worden verwante begrippen zoals duurzaam ondernemen en sociaal verantwoorde beleggingen veelvuldig ter sprake gebracht. Dit artikel gaat in op de theoretische achtergronden van de onderneming en probeert vanuit dat perspectief deze actuele begrippen in de theorie te incorporeren. Afhankelijk van de normatieve keuze omtrent de definitie en doelstellingen van de onderneming wordt betoogd dat indien een sociale component gewenst wordt geacht, de deugdenethiek het meest geschikte concept is om duurzaam ondernemen in de managementstrategie vorm te geven.
Deze auteur publiceerde ook
Schauten, Drs. M.B.J. | Soppe, Aloy | Soppe, Jurjen | 2010
Downloads: 476
Corporate Governance
Soppe, Aloy | Vink, Ir. Drs. A. | 2004
Downloads: 1.127
Financiering
Anderen downloaden ook deze publicaties
Barneveld, Willem van | Dorsman, André | 2016
Downloads: 794
Financiering
Bijlsma, Michiel | Veldhuizen, Sander van | Vogt, Benedikt | 2016
Downloads: 586
Financiering
Braam, Geert | Drost, Jacqueline | 2016
Downloads: 696
Corporate Governance
Baerdemaeker, Jolien De | Bruggeman, Werner | 2016
Downloads: 803
Management Accounting
Laan, Ramon | Nieuw Amerongen, Niels van | Strijker, Anne | 2015
Downloads: 666
Accountantscontrole
Boeijink, Drs. M. RA | Böhmer, Mr. S. | 2014
Downloads: 1.191
Externe verslaggeving
Groot, Tom | 2014
Downloads: 1.113
Column
Abouyakob, Ousama | Bourakba, Mohammed | Santen, Bernard P.A. | Sluis, Roy P. van der | 2012
Downloads: 1.119
Corporate Governance
Helden, Prof. Dr. G.J. van | Prakken MScBA, H. | 2008
Downloads: 106
Management Accounting
Hogendoorn, J. | Maas, Drs. V.S. | 2009
Downloads: 1.327
Corporate Governance