Management Accounting
Rationele, institutionele en irrationele factoren
Ven RA, dr. A.C.N. van de
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2002 - 76e jaargang editie 6
Het toenemende gebruik van standaardinstrumenten en de aanhoudende signalen van teleurstellende resultaten van de toepassing van veel nieuwe managementtechnieken maken inzicht in het verloop van het adoptieproces van beheersinstrumenten zeer relevant. In de theorievorming over adoptie van instrumenten voor de beheersing van organisaties worden schijnbaar tegenstrijdige verklaringen gegeven. Zo wordt uit de transactiekostenbenadering afgeleid dat de keuze wordt bepaald door het relatieve efficiencyvoordeel en uit de institutionele benadering valt af te leiden dat imitatie of bijvoorbeeld dwang de adoptie van beheersingsinstrumenten zal bepalen. In dit artikel wordt een theoretisch raamwerk geconstrueerd voor het verloop van adoptieprocessen van beheersingsinstrumenten, waarin de verschillende verklaringen worden geïntegreerd.
Deze auteur publiceerde ook
Ven RA, dr. A.C.N. van de | 2009
Downloads: 699
Bestuurlijke informatieve...
Anderen downloaden ook deze publicaties
Knoop, Aart | Ven, Arco van de | 2016
Downloads: 761
Bestuurlijke informatieve...
Bouwens, Jan | 2016
Downloads: 887
Accountantscontrole, Open...
Aalst, Wil van der | Koopman, Angelique | 2015
Downloads: 1.498
Bestuurlijke informatieve...
Vosselman, Ed | 2016
Downloads: 668
Management Accounting
Vosselman, Prof. Dr. E.G.J. | 2012
Downloads: 566
Overige vakgebieden
Droogsma RA, J. | 2013
Downloads: 883
Bestuurlijke informatieve...
Hout-Hooi, Shari van den | Kamp, Dr. B. | Roorda, Gerard | 2002
Downloads: 554
Overige vakgebieden
Ven, Arco van de | Wilms, Imke | 2016
Downloads: 1.314
Bestuurlijke informatieve...
Eimers, Peter | Leeuwen, Oscar van | 2015
Downloads: 1.760
Bestuurlijke informatieve...
Beek, Marlies van | Spoor RA, L.L. | 2011
Downloads: 709
Financiering