Management Accounting
De ontwikkeling van de controller in Nederland
Riedijk, Femke, Tillema, Mevr. Dr. S., Moen, Eric
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2002 - 76e jaargang editie 7/8
De afgelopen jaren wordt in de literatuur veel aandacht besteed aan de veranderende rol en functie van de controller. Opvallend is dat hierbij voornamelijk wordt ingegaan op visies ten aanzien van de gewenste of verwachte rol en functie van de controller in de toekomst. Er is echter betrekkelijk weinig aandacht voor de vraag of de in de literatuur gesuggereerde ontwikkeling in de praktijk ook daadwerkelijk plaatsvindt. Op basis van een door de auteurs uitgevoerd praktijkonderzoek bij verschillende organisatietypen, wordt geconcludeerd dat de rol van de controller in de Nederlandse praktijk zich voorlopig niet in die mate heeft ontwikkeld als in de literatuur wordt gesuggereerd.
Deze auteur publiceerde ook
Tillema, Mevr. Dr. S. | 2006
Downloads: 286
Management Accounting
Tillema, Mevr. Dr. S. | 2003
Downloads: 295
Management Accounting
Tillema, Mevr. Dr. S. | 2009
Downloads: 340
Management Accounting
Anderen downloaden ook deze publicaties
Bont, Anouk de | 2009
Downloads: 958
Management Accounting
Eijkelenboom, Eva | 2016
Downloads: 725
Accountantscontrole
Camfferman, Kees | 2015
Downloads: 735
Externe verslaggeving
Schilder, Prof. dr. A. | 2009
Downloads: 390
Accountantscontrole
Camfferman, K. | 2009
Downloads: 508
Externe verslaggeving
Roos, Drs. A.R. | 2009
Downloads: 594
Accountantscontrole
Boot, Prof. Dr. A.W.A. | 2009
Downloads: 258
Overige vakgebieden
Eimers RA, Dr. P.W.A. | Vredevoogd, Drs. L.E.H. | 2008
Downloads: 475
Accountantscontrole
Jong, Prof. Dr. A.J. de | 2007
Downloads: 633
Corporate Governance
Tas, Prof. Dr. L.G. van der | 2007
Downloads: 622
Accountantscontrole