Accountantscontrole
Toezicht op de accountant
Majoor, Barbara
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2002 - 76e jaargang editie 9
Extern toezicht op het accountantsberoep ondersteunt het vertrouwen van het publiek in het accountantsberoep. Daarvoor is het belangrijk dat een externe toezichthouder volledig onafhankelijk kan opereren, een brede actieradius heeft en voldoende macht om daadwerkelijk invloed te kunnen uitoefenen. In dit artikel worden deze onderwerpen besproken. Dit vindt plaats op basis van de recente voorstellen in de Verenigde Staten, waar mede als gevolg van de boekhoudschandalen bij enkele grote onderneming door de SEC voorstellen zijn gedaan voor een verscherpt toezicht, en het recentelijk in Groot- Brittannië ingevoerde stelsel van toezicht. Het doel van de bespreking is het geven van aanbevelingen voor het in de nabije toekomst in te richten stelsel in Nederland. De Nederlandse context waarbinnen het accountantsberoep fungeert, is vanzelfsprekend niet zondermeer te vergelijken met die in de VS of Groot- Brittannië, echter de ervaringen in de VS leveren wel leerpunten op, terwijl het recent in Groot-Brittannië ingevoerde stelsel en de voorstellen in de VS als ‘best practices’ kunnen dienen. Daarmee is dit artikel niet alleen interessant voor accountants, maar ook voor beleidsmakers die betrokken zijn bij de toekomstige hervormingen van het accountantsberoep. Daarnaast is dit artikel ook interessant voor een brede groep van stakeholders die voor hun beslissingen steunen op de werkzaamheden van de accountant.
Deze auteur publiceerde ook
Majoor, Barbara | Moleveld, W | 2008
Downloads: 2.222
Accountantscontrole
Majoor, Barbara | Spek, Arie van der | 2009
Downloads: 439
Accountantscontrole
Majoor, Barbara | 2007
Downloads: 665
Accountantscontrole
Dassen, Roger | Majoor, Barbara | Wallage, Philip | 2015
Downloads: 1.756
Accountantscontrole
Majoor, Barbara | 2011
Downloads: 596
Column
Majoor, Barbara | 2008
Downloads: 822
Overige vakgebieden
Klijnsmit, Dr. P. | Majoor, Barbara | 2012
Downloads: 2.682
Overige vakgebieden
Majoor, Barbara | Wallage, Prof. Dr. Ph. | 2010
Downloads: 576
Accountantscontrole
Anderen downloaden ook deze publicaties
Bont, Anouk de | 2009
Downloads: 805
Management Accounting
Moen, Eric | Riedijk, Femke | Tillema, Mevr. Dr. S. | 2002
Downloads: 1.322
Management Accounting
Eijkelenboom, Eva | 2016
Downloads: 654
Accountantscontrole
Camfferman, Kees | 2015
Downloads: 651
Externe verslaggeving
Schilder, Prof. dr. A. | 2009
Downloads: 314
Accountantscontrole
Camfferman, K. | 2009
Downloads: 408
Externe verslaggeving
Roos, Drs. A.R. | 2009
Downloads: 495
Accountantscontrole
Boot, Prof. Dr. A.W.A. | 2009
Downloads: 149
Overige vakgebieden
Eimers RA, Dr. P.W.A. | Vredevoogd, Drs. L.E.H. | 2008
Downloads: 357
Accountantscontrole
Jong, Prof. Dr. A.J. de | 2007
Downloads: 488
Corporate Governance